Categories
Български език Онлайн обучение

1. Български език и литература 18.03

Здравейте, скъпи ученици!!
Да направим гимнастика преди уроците.
Увеличете звука и се раздвижете.

Бях ви поставила за задача да прочетете разказчето на Кирил Гривек „Тюленчето“ /от Читанката – стр.78/.
Сигурна съм, че сте я изпълнили.

Кой е Кирил Гривек?

Тест „Тюленчето“ Кирил Гривек

https://forms.gle/UuZEsuGUUJxYkusH6

Изслушайте внимателно текста и го запишете под диктовка. Ако темпото е прекалено бързо, използвайте паузата.

Образувайте изречения от разбърканите думи.

https://pretvoritel.com/unscramble-the-sentence/

Допълнителен лист /по желание/

Categories
Български език Онлайн обучение

Български език 17.03.2020 г.

Видове съществителни имена. Упражнение

  1. Изгледайте видеото от academico.
  1. Прочетете текста и отговорете на въпросите в „живия“ лист.

2. Изслушайте внимателно текста и го запишете под диктовка. Ако темпото е прекалено бързо, използвайте паузата.

Правописен речник:

https://slovored.com/pravopisen-rechnik/

 

3. Решете и изпратете теста за проверка.

https://docs.google.com/forms/d/1vziiz78_sCJFjyksVtRDgwee0k–rsd9b5CMPZklt5M/edit

4. Предлагам да прочетете разказчето на Кирил Гривек „Тюленчето“ от Читанката – стр.78, а утре ще споделите какви мисли и чувства събуди то у вас.


Categories
Български език Новини Онлайн обучение

Български език 16.03.2020г.

Съществително име. Упражнение

1.Изгледайте видеото на academico.

2.В тетрадката за работа в клас направете упражн. 3, 4 и 5

3.Направете теста за съществ. име в shkolo.bg

Изслушайте внимателно текста и го запишете под диктовка.

ЧЕТЕНЕ С РАЗБИРАНЕ

ПОПЪЛНЕТЕ РАБОТНИЯ ЛИСТ


Тест по английски език

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBKzQbPHzteN_j0ZI-sb5VHRHxUifbErZRG9k7uXfW5gPEjQ/viewform?c=0&w=1