Categories
Български език Онлайн обучение

3. Български език 12.05

Здравейте, ученици!

Categories
Български език Онлайн обучение

1. БЕЛ -Четене 11.05.

Здравейте, ученици!

Днес ще се запознаем със стихотворението „Май“ от Иван Вазов.

Прочетете стихотворението, препишете го и подчертайте думите, които помагат на текста да звучи като мелодия. Нарисувайте подходяща илюстрация.
Отговорете писмено на въпросите.

  1. Как си представяш природата през месец май?
  2. Какво настроение създава стихотворението?
  3. Подреди месеците на пролетта в правилен ред.
    май,април,март

Приятна работа!

Аз съм българче

Аз съм българче и силна
майка мене е родила;
с хубости, блага обилна
мойта родина е мила.

Аз съм българче. Обичам
наште планини зелени,
българин да се наричам –
първа радост е за мене.

Аз съм българче свободно,
в край свободен аз живея,
всичко българско и родно
любя, тача и милея.

Аз съм българче и расна
в дни велики, в славно време,
син съм на земя прекрасна,
син съм на юнашко племе.

Де е зората

Питат ли ме де зората

ме й огряла първи път,

питат ли ме де й земята,

що най-любя на светът.

Тамо, аз ще отговоря,

де се белий Дунав лей,

де от изток Черно море

се бунтува и светлей;

тамо, де се възвишава

горда Стара планина,

де Марица тихо шава

из тракийска равнина,

Categories
Български език Онлайн обучение

2. Български език 11.05.

Здравейте, ученици!

Допълнителни упражнения /по избор/

Чуйте текста и го запишете под диктовка. Ако темпото е бързо, използвайте бутон пауза.


Categories
Български език Онлайн обучение

1. Български език 08.05

Обобщение

Categories
Български език Онлайн обучение

2. БЕЛ 07.05

Здравейте, ученици!
Днес ще си припомним как се прави описание.

Описание на роза.

Диктовка /по избор/
Чуйте текста и го запишете под диктовка. Ако темпото е прекалено бързо, използвайте бутон пауза.

Спор

Categories
Български език Онлайн обучение

1. Български език 05.05

Здравейте, ученици!

Употреба на съобщителни и на въпросителни изречения

Categories
Български език Онлайн обучение

2. БЕЛ – Четене 05.05

Здравейте, ученици! Днес ще се запознаем с приказката „Маймуни на път“ от Джани Родари.
Кой е Джани Родари?

Прочетете няколко пъти приказката и отговорете писмено на въпросите?

  1. Кои са героите в приказката?
  2. Интересно ли е било пътуването на маймуните?
  3. Защо маймуните решили да прътуват?
  4. Какво виждат маймуните при всяко свое пътуване?
Categories
Български език Онлайн обучение

3. БЕЛ -Четене

Квакащата пощенска кутия

Здравейте, ученици!
Препишете част от приказката и нарисувайте подходяща илюстрация.
Приятна работа!

Categories
Български език Онлайн обучение

2. БЕЛ 30.04

Здравейте, ученици!
Днес ще се запознаем с произведението „Квакащата пощенска кутия“ от Доналд Бисет

https://bit.ly/3cWAk1d

Categories
Български език Онлайн обучение

2. БЕЛ – Четене

Прочетете разказчето „Врабец“ и препишете част от текста.