Categories
Български език Онлайн обучение

2. Български език 01.04

Здравейте, ученици!
Задачките ви за днес са упражнения за прилагателните имена.

Categories
Български език Онлайн обучение

3. БЕЛ 01.04.

Направете описание на кокиче.

Categories
Английски език Онлайн обучение

4. Английски език 01.04

Здравейте, ученици!
Изгледайте видеото от уча се и направете теста.

https://ucha.se/watch/1132/Can-i-Cant/urok/24495

Тестoве:

https://bit.ly/3dL5WrG

https://bit.ly/2ylHI7b

https://bit.ly/39xWoNw

Categories
Математика Онлайн обучение

1. Математика 31.03

Здравейте, ученици!
Качила съм ви 2 файла с лесни задачки за упражнение.
Приятна работа!

Categories
Български език Онлайн обучение

2. Български език 31.03

Здравейте, ученици!
Подгответе си учебника, тетрадката за работа в клас и учебната тетрадка. Направете упражненията вярно и красиво!


Categories
Български език Онлайн обучение

3. БЕЛ – Четене 31.03

Здравейте, ученици!
Нека си припомним разказа „Тюленче“ от Кирил Гривек.
Препишете част от текста и нарисувайте подходяща илюстрация.

Чуйте текста и го запишете под диктовка. Ако темпото е прекалено бързо, използвайте бутон пауза.

Categories
Изобразително изкуство Онлайн обучение

4. Изобразително изкуство 31.03

Рисунки по избор

Categories
Български език Онлайн обучение

1. БЕЛ – Четене

Здравейте, ученици!
Днес ще се запознаем с разказа на Кирил Гривек „Тюленчето“. Подгответе си читанката, тетрадката за работа в клас и учебната тетрадка.

Кой е Кирил Гривек?

Отговорете писмено на въпросите в тетрадката за работа в клас.

Попълнете учебната тетрадка.
Приятна работа!

Categories
Български език Онлайн обучение

2. Български език 30.03

Части на речта

Чуйте целия текст и го запишете под диктовка. Ако темпото е прекалено бързо, използвайте бутон пауза.
От диктовката извадете съществит. собствени и съществ. нарицателни имена.

От стихотворението на Йордан Друмников препишете 5 глагола и 5 съществителни имена. Определете ги.


Categories
Математика Онлайн обучение

3. Математика 30.03

Здравейте, ученици!
Днес ще упражним таблицата за умножение и деление с числото 4. Подгответе си учебника, учебната тетрадка и сборника по математика.

Пишете вярно, красиво и подредено!