Самоподготовка

22.11 /Четвъртък/

22.11 /Четвъртък/ Български език и литература Буквар – Буква Я я /стр.38/ Упражн. тетрадка – Писане на малка ръкописна буква я Математика Учебник – Събиране и изваждане с числа до 10 /стр.41/ Учебна тетрадка №1 – стр.41 Околен свят – Опознавам и пазя моята родина УТ – стр.13 Дом.работа БЕЛ  – Буквар  – да Прочетете още…

Самоподготовка

21.11 /Сряда/

21.11 /Сряда/ Български език и литература Буквар – Съгласни звукове  /стр.37/ УТ / Буквен етап/ – стр.27 Упр. тетрадка – Писане на съгл.звукове Математика Учебник – Число десет. Записване на числото десет с 1 и 0 /стр.40/ Учебна тетрадка №1 – стр.40 Дом.работа БЕЛ  – Буквар  – да четат гладко сричките и думичките Прочетете още…

Самоподготовка

20.11 /Вторник/

20.11 /Вторник/ Български език и литература Буквар – Гласни звукове  /стр.36/ УТ / Буквен етап/ – стр.26 Математика Учебник – стр.39 Учебна тетрадка №1 – стр.39 Дом.работа БЕЛ  – Буквар  – да четат гладко сричките и думичките /стр.36/ Тренир. упр. и задачи – стр.28 /упр.2, 3, 4/ Математика  – Учебно помагало /Събиране и Прочетете още…

Самоподготовка

19.11 /Понеделник/

19.11 /Понеделник/ Български език и литература Буквар – Звук и буква Й й  /стр.35/ Упражнителна тетрадка – Писане на главна ръкописна буква Й УТ – стр.25 Математика Учебник – стр.38 Учебна тетрадка №1 – стр.38 Дом.работа БЕЛ  – Буквар  – да четат гладко сричките и думичките /стр.35/ Тренир. упр. и задачи – стр.23 Прочетете още…

Самоподготовка

15.11 /Четвъртък/

15.11 /Четвъртък/ Български език и литература УТ /Буквен етап/ – Писане на малка ръкописна буква й /стр.24/ Упражнителна тетрадка – Писане на малка ръкописна буква й Математика Учебник – стр.37 Учебна тетрадка №1 – стр.37 Околен свят – Разказвам за своя град или село УТ – Разказвам за своя град или село Прочетете още…

Самоподготовка

14.11 /Сряда/

14.11 /Сряда/ Български език и литература УТ /Буквен етап/ – Писане на главна ръкописна буква У /стр.23/ Упражнителна тетрадка – Писане на главна ръкописна буква У  Буквар – Звук/буква Й й /стр.34/ Математика Учебник – стр.36 /Число девет. Цифра 9/ Учебна тетрадка №1 – стр.36 /Число девет. Цифра 9/ Дом.работа БЕЛ  – Буквар  – да четат гладко сричките Прочетете още…

Самоподготовка

13.11 /Вторник/

13.11 /Вторник/ Български език и литература УТ /Буквен етап/ – Писане на малка ръкописна буква у /стр.22/ Упражнителна тетрадка – Писане на малка ръкописна буква у Буквар – Звук/буква У у /стр.33/ Математика Учебник – стр.35 Учебна тетрадка №1 – стр.35 Дом.работа БЕЛ  – Буквар  – да четат гладко сричките и думичките /стр.33/ Тренир. упр. и Прочетете още…

Самоподготовка

12.11 /Понеделник/

12.11 /Понеделник/ Български език и литература УТ /Буквен етап/ – Писане на главна ръкописна буква Ъ /стр.21/ Упражнителна тетрадка – Писане на главна ръкописна буква Ъ Буквар – Звук/буква У у /стр.32/ Математика Учебник – стр.34 Учебна тетрадка №1 – стр.34 Дом.работа БЕЛ  – Буквар  – да четат гладко сричките и думичките /стр.32/ Тренир. упр. Прочетете още…