Самоподготовка

12.11 /Понеделник/

12.11 /Понеделник/ Български език и литература УТ /Буквен етап/ – Писане на главна ръкописна буква Ъ /стр.21/ Упражнителна тетрадка – Писане на главна ръкописна буква Ъ Буквар – Звук/буква У у /стр.32/ Математика Учебник – стр.34 Учебна тетрадка №1 – стр.34 Дом.работа БЕЛ  – Буквар  – да четат гладко сричките и думичките /стр.32/ Тренир. упр. Прочетете още…

Самоподготовка

08.11 /Четвъртък/

08.11 /Четвъртък/ Български език и литература Буквар – Звук/буква Ъ ъ  Математика Учебник – стр.33 Учебна тетрадка №1 – стр.33 Околен свят – Природен календар УТ- стр.11 Дом.работа БЕЛ  – Буквар  – да четат гладко сричките и думичките /стр.31/ Тренир. упр. и задачи – стр.18 Математика  – Учебно помагало /Събиране и изваждане Прочетете още…

Самоподготовка

07.11 /Сряда/

07.11 /Сряда/ Български език и литература Буквар – Звук/буква Ъ ъ  Учебна тетрадка №2 Буквен етап  – стр. 20 Упражнителна тетрадка – Писане на малка ръкописна буква ъ Математика Учебник – стр.32 Учебна тетрадка №1 – стр.32 Дом.работа БЕЛ  – Буквар  – да четат гладко сричките и думичките /стр.30/ Диктовка Математика  – Учебно Прочетете още…

Самоподготовка

06.11 /Вторник/

06.11 /Вторник/ Български език и литература Буквар – Звук/буква Л л  Учебна тетрадка №2 Буквен етап  – стр. 19 Упражнителна тетрадка – Писане на главна  ръкописна буква Л  Математика Учебник – стр.31 Учебна тетрадка №1 – стр.31 Дом.работа БЕЛ  – Буквар  – да четат гладко сричките и думичките /стр.29/ Тренир.упр. и задачи – Прочетете още…

Самоподготовка

05.11 /Понеделник/

05.11 /Понеделник/ Български език и литература Буквар – Звук/буква Л л  Учебна тетрадка №2 Буквен етап  – стр. 18 Упражнителна тетрадка – Писане на малка  ръкописна буква л  Математика Учебник – Събиране и изваждане на числата до 7 Учебна тетрадка №1 – стр.30 Дом.работа БЕЛ  – Буквар  – да четат гладко сричките и Прочетете още…

Самоподготовка

31.10 /Сряда/

31.10 /Сряда/ Български език и литература Буквар – Звук и буква Р р Учебна тетрадка №2 Буквен етап  – Писане на главна ръкописна буква р /стр. 17/ Упражнителна тетрадка – Писане на главна ръкописна буква р Математика Учебник – Събиране и изваждане на числата до 7. Килограм. Учебна тетрадка №1 – стр.29 Прочетете още…

Самоподготовка

30.10 /Вторник/

30.10 /Вторник/ Български език и литература Буквар – Звук и буква Р р Учебна тетрадка №2 Буквен етап  – Писане на малка ръкописна буква р /стр. 16/ Математика Учебник – Число седем. Цифра 7. Учебна тетрадка №1 – стр.28 Дом.работа БЕЛ  – Буквар  – да четат гладко сричките и думичките /стр.26/ Упражнителна тетрадка – Прочетете още…

Самоподготовка

29.10 /Понеделник/

29.10 /Понеделник/ Български език и литература Буквар – Звук и буква И и  Учебна тетрадка №2 Буквен етап  – стр. 15 Математика Учебник – Събиране и изваждане на числата до 6 /упражнение/ Учебна тетрадка №1 – стр.27 Дом.работа БЕЛ  – Буквар  – да четат гладко сричките и думичките /стр.24/ Упражнителна тетрадка – Писане на Прочетете още…