Самоподготовка

03.01 /Четвъртък/

03.01 /Четвъртък/ БЕЛ Учебна тетрадка № 2 – Писане на малка ръкописна буква г /стр.42/ Математика Учебник – Събиране и изваждане на числата до 20 без преминаване /стр.58/ Учебна тетрадка №2 – Събиране и изваждане на числата до 20 без преминаване ОС – Опознавам зимата УТ – стр.18 Самоподготовка  БЕЛ  – Буквар  Прочетете още…

Самоподготовка

20.12 /Четвъртък/

20.12 /Четвъртък/ Български език и литература Буквар – Звук и буква  Г г  Математика Учебник – Събиране и изваждане на числа до 20 без преминаване /стр.57/ Учебна тетрадка №2 – Събиране и изваждане на числа до 20 без преминаване Околен свят – Празнуваме Коледа и Нова година УТ – стр. 17 Прочетете още…

Самоподготовка

19.12 /Сряда/

19.12 /Сряда/ Български език и литература Буквар – Коледа. Нова година /стр.52 и 53/ Математика Учебник – Събираемо. Сбор/стр.56/ Учебна тетрадка №2 – Събираемо. Сбор Самоподготовка  БЕЛ  – Буквар  – да четат гладко думичките /стр.52 и 53/ Трениров. упр. и задачи  – стр. 52 /упр.8 и 9/ Математика  – Уч. помагало /Събираемо. Сбор/

Самоподготовка

18.12 /Вторник/

18.12 /Вторник/ Български език и литература Буквар – Звук и буква К к /стр.51/ Учебна тетрадка – Писане на главна  ръкописна буква К  /стр. 41/ Упражнителна тетрадка по писане № 2  – Писане на главна  ръкописна буква К Математика Учебник – Събиране и изваждане на числата до 20 без преминаване – /стр.55/ Прочетете още…

Самоподготовка

17.12 /Понеделник/

17.12 /Понеделник/ Български език и литература Буквар – Звук и буква К к Учебна тетрадка – стр. 40 Упражнителна тетрадка по писане № 2  – Писане на малка  ръкописна буква к Математика Учебник – Числата до 20. /упражнение/- /стр.54/ Учебна тетрадка №2 – Числата до 20. /упражнение/ Самоподготовка  БЕЛ  – Буквар  – да четат Прочетете още…

Самоподготовка

14.12  /Петък/

14.12  /Петък/ ИУЧ БЕЛ /Искам да науча повече…/ – стр. 26 и 27 / ИУЧ Математика  /Искам да науча повече…/ – стр.24 и 25/ Самоподготовка БЕЛ – Диктовка Буквар – да четат гладко сричките и думичките /стр.48 и 49/ Математика – Събиране и изваждане на числата до 10 /упр./

Самоподготовка

13.12 /Четвъртък/

13.12 /Четвъртък/ Български език и литература Учебна тетрадка – стр. 39 /Писане на главна  ръкописна буква З/ Упражнителна тетрадка по писане № 2  – Писане на главна  ръкописна буква З Математика Учебник – Числата до 20. Отсечка. Сантиметър /упражнение/- /стр.53/ Учебна тетрадка №2 – Числата до 20. Отсечка. Сантиметър /упражнение/ Околен свят Прочетете още…

Самоподготовка

12.12 /Сряда/

12.12 /Сряда/ Български език и литература Учебна тетрадка – стр. 38 /Писане на малка  ръкописна буква з/ Упражнителна тетрадка по писане № 2  – Писане на малка  ръкописна буква з Учебник – Звук и буква З з /стр.49/ Математика Учебник – Сантиметър /стр.52/ Учебна тетрадка №2 – Сантиметър Самоподготовка  БЕЛ  – Буквар  – да Прочетете още…

Самоподготовка

11.12 /Вторник/

11.12 /Вторник/ Български език и литература Учебна тетрадка – стр. 37 /Писане на главна  ръкописна буква С/ Упражнителна тетрадка по писане № 2  – Писане на главна  ръкописна буква С Учебник – Звук и буква З з Математика Учебник – Отсечка /стр.51/ Учебна тетрадка №2 – Отсечка Самоподготовка  БЕЛ  – Буквар  – да четат Прочетете още…