Самоподготовка

Сряда /06.02/

Сряда /06.02/БЕЛБуквар – Звук и буква Ч ч /стр.71/Уч. тетрадка – Писане на главна ръкоп. буква ч Упр.тетрадка – Писане на главна ръкоп. буква ч МатематикаУрок №71 – ЧасУТ №2 – Час Самоподготовка БЕЛ -Буквар – Чайка и чайче /стр.71/ Трениров. упр. и задачи – стр.90Математика  – Уч.помагало /Час/

Самоподготовка

Понеделник /04.02/

Понеделник /04.02/БЕЛБуквар – Звук и буква Ч ч /стр.70/Уч. тетрадка – Писане на малка ръкоп. буква ч Упр.тетрадка – Писане на малка ръкоп. буква ч МатематикаУрок №70 – Текстови задачиУТ №2 –  Текстови задачи Самоподготовка БЕЛ -Буквар – Морето е сърдито /стр.70/ Трениров. упр. и задачи – стр.88 и 89Математика  – Уч.помагало /Текстови задачи/

Самоподготовка

Четвъртък /31.01/

31.01 /Четвъртък/БЕЛБуквар – Съгласни звукове /Таралеж и заек/МатематикаУрок №69Събиране на числата до 20 с преминаване /упр./УТ №2 –  Събиране на числата до 20 с преминаване /упр./Околен свят – Проект Самоподготовка БЕЛ  – Буквар  –  Таралеж и заек Трениров. упр. и задачи – стр.83Математика  – Уч. помагало /Събиране на числата до 20 с преминаване Прочетете още…

Самоподготовка

30.01 /Сряда/

30.01 /Сряда/ БЕЛ Буквар – Звук и буква Ж ж /стр.67/ Съгласни звукове /обобщ./ /стр.68/ УТ № 2 – Писане на главна ръкописна буква Ж  /стр.55/ Математика Учебник Урок №68 Събиране на числата до 20 с преминаване 9+8, 9+9 УТ №2 –  Събиране на числата до 20 с преминаване 9+8, 9+9 Самоподготовка  БЕЛ  – Буквар  – да Прочетете още…

Самоподготовка

29.01 /Вторник/

29.01 /Вторник/ БЕЛ Буквар – Звук и буква Ш ш /стр.64/ УТ № 2 – Писане на главна ръкописна буква Ш  /стр.52/ Буквар – Звук и буква Ж ж /стр.65/ Математика Учебник Урок №66 Текстови задачи.Събиране 9+2, 9+3, 9+4 Урок №67 Събиране на числа до 20 с преминаване 9+5, 9+6, 9+7 УТ №2 –  Текстови Прочетете още…

Самоподготовка

28.01 /Понеделник/

28.01 /Понеделник/ БЕЛ Буквар – Звук и буква В в /стр.62/ УТ № 2 – Писане на главна ръкописна буква В  /стр.51/ Упражнителна тетрадка – Писане на главна ръкописна буква В Звук/буква Ш ш УТ № 2 – Писане на малка ръкописна буква ш /стр.52/ Математика Учебник Урок №64 – Събиране и изваждане на числата Прочетете още…

Самоподготовка

25.01 /Петък/

25.01 /Петък/ ИУЧ БЕЛ /Искам да науча повече…/ – стр. 34, 35 / ИУЧ Математика  /Искам да науча повече…/ – стр.32,33, 34, 35 / Самоподготовка Буквар – стр.62 Трениров. упр. и задачи – стр.72 и 73 Математика – Събиране и изваждане на числата до 20 без преминаване

Самоподготовка

24.01 /Четвъртък/

24.01 /Четвъртък/ БЕЛ Буквар – Звук и буква В в /стр.62/ УТ № 2 – Писане на малка ръкописна буква в  /стр.50/ Упражнителна тетрадка – Писане на малка ръкописна буква в Математика Учебник – Чертане в квадратна мрежа на квадрат и правоъгълник.Събиране и изваждане на числата до 20 без преминаване /стр.66 и 67/ Прочетете още…

Самоподготовка

23.01 /Сряда/

23.01 /Сряда/ БЕЛ Буквар – Звук и буква Ф ф /стр.60 и 61/ УТ № 2 – Писане на малка и главна ръкописна буква Ф ф /стр.48 и 49/ Упражнителна тетрадка – Писане на малка и главна ръкописна буква Ф ф Математика Учебник – Правоъгълник.Текстови задачи.Правоъгълник /стр.64 и 65/ Учебна тетрадка №2 – Прочетете още…