Самоподготовка

10.10 /Сряда/

10.10 /Сряда/ Български език и литература Буквар – стр.14 /Звук и буква А а/ Учебна тетрадка №2 Буквен етап  – стр. 4 /Писане на малка ръкописна буква а/ Математика Учебник – стр.17 /Число четири, цифра 4. Квадрат/ Учебна тетрадка №1 – стр.16 Дом.работа БЕЛ – Упражнителна тетрадка /Писане на малка ръкописна Прочетете още…

Самоподготовка

09.10 /Вторник/

09.10 /Вторник/ Български език и литература Учебна тетрадка №1 Предбуквен етап  – стр.16, стр. 17 и стр.19 /Писане на горно камшиче и на изучени елементи/ Математика Учебник – стр.16 /Събиране и изваждане с числата 1,2, 3 – упражнение/ Учебна тетрадка №1 – стр.15 Дом.работа БЕЛ – Упражнителна тетрадка /Писане на Прочетете още…

Самоподготовка

08.10 /Понеделник/

08.10 /Понеделник/ Български език и литература Буквар – стр.13 Учебна тетрадка №1 Предбуквен етап  – стр.15 /Писане на долно камшиче/ Математика Учебник – стр.15 Учебна тетрадка №1 – стр.14 /Събиране и изваждане на числата до 3/ Дом.работа БЕЛ – Упражнителна тетрадка /Писане на долно камшиче/ Математика  – Учебно помагало /Събиране и Прочетете още…

Самоподготовка

04.10 /Четвъртък/

04.10 /Четвъртък/ Български език и литература Буквар – стр.12 Математика Учебник – стр.14 /Число 3, цифра 3/ Учебна тетрадка №1 – стр.13 Околен свят Разказвам за своя ден / Учебник – стр.10,11/ УТ- стр.7 Дом.работа БЕЛ – Тренировъчни упражнения и задачи за проверка- първа част /стр.25 и 26/ Математика  – Прочетете още…

Самоподготовка

03.10 /Сряда/

03.10 /Сряда/ Български език и литература Буквар – стр.11 / Дума.Сричка/, Учебна тетрадка №1 Предбуквен етап  – стр.13 и стр.14 Математика Учебник – стр.13 /Събиране. Изваждане. Знак + и  знак –/ Учебна тетрадка №1 – стр.12 Дом.работа БЕЛ – Тренировъчни упражнения и задачи за проверка- първа част /стр.21 и 22/ Математика  Прочетете още…

Самоподготовка

02.10 /Вторник/

02.10 /Вторник/ Български език и литература Буквар – стр.10 / Сричка/, Учебна тетрадка №1 Предбуквен етап  – стр.12 /Писане на полукръгче/ Математика Учебник – стр.12 /Число 2.Цифра 2/ Учебна тетрадка №1 – стр.11 Дом.работа БЕЛ – Упражнителна тетрадка /стр. 9/ Математика  – Учебно помагало / Число 2. Цифра 2/

Самоподготовка

01.10 /Понеделник/

01.10 /Понеделник/ Български език и литература Буквар – стр.9 / Дума/, Учебна тетрадка №1 Предбуквен етап  – стр.11 /Писане на кръгче/ Математика Учебник – стр.11 /Число 1.Цифра 1/ Учебна тетрадка №1 – стр.10 Дом.работа БЕЛ – Упражнителна тетрадка /стр. 8/ Математика  – Учебно помагало / Число 1.Цифра 1/

Самоподготовка

27.09 /Четвъртък/

27.09 /Четвъртък/ Български език и литература Писане на ченгелче – Учебна тетрадка №1 Предбуквен етап /стр.9/ Упражнителна тетрадка по писане №1 – Писане на ченгелче Математика Учебник – Диагностика /стр.10/ Учебна тетрадка №1- Диагностика, входно ниво /стр.8 или стр.9/ Околен свят Учебник – Разказвам за своя ден Учебна тетрадка – Прочетете още…

Самоподготовка

26.09 /Сряда/

26.09 /Сряда/ Български език и литература Буквар – Изречение. Въпросителен знак. Удивителен знак. /стр.8/ Писане на луличка – Учебна тетрадка №1 Предбуквен етап /стр.8/ Математика Учебник – Сравняване /стр.9/ Учебна тетрадка №1- Сравняване /стр.7/ Дом.работа БЕЛ – Тренировъчни упр. и задачи 1 част – стр.15 Упражнителна тетрадка по писане №1 Прочетете още…