Самоподготовка

24.10 /Сряда/

24.10 /Сряда/ Български език и литература Буквар – Звук и буква И  и Учебна тетрадка №2 Буквен етап  – стр. 14 Упражнителна тетрадка – Писане на малка ръкописна буква и Математика Учебник – стр.25 /Число шест. Цифра 6/ Учебна тетрадка №1 – стр.25 Дом.работа БЕЛ  – Буквар  – да четат гладко сричките и думичките Прочетете още…

Самоподготовка

23.10 /Вторник/

23.10 /Вторник/ Български език и литература Буквар – Звук и буква О  о Учебна тетрадка №2 Буквен етап  – стр. 12 и 13 Математика Учебник – стр.24 Събиране и изваждане на числата до 5 /упражнение/ Учебна тетрадка №1 – стр.23 и 24 Дом.работа БЕЛ  – Буквар  – да четат гладко сричките и думичките  Прочетете още…

Самоподготовка

22.10 /Понеделник/

22.10 /Понеделник/ Български език и литература Буквар – Звук и буква Н  н Учебна тетрадка №2 Буквен етап  – стр. 11 БЕЛ – Упражнителна тетрадка – Писане на главна ръкописна буква Н Математика Учебник – стр.23 /Събиране и изваждане на числата до 5/ Учебна тетрадка №1 – стр.22 Дом.работа БЕЛ  – Буквар  – да Прочетете още…

Самоподготовка

19.10 /Петък/

19.10 /Петък/ ИУЧ БЕЛ /Искам да науча повече…/ – стр. 12 и 13 / ИУЧ Математика  /Искам да науча повече…/ – стр.10 и 11/ Дом. работа Тренировъчни упр.и задачи по бълг.език – ВТОРА ЧАСТ / БУКВЕН ЕТАП/ – стр. 8 Математика – Събиране и изваждане на числата до 5 – Прочетете още…

Самоподготовка

18.10 /Четвъртък/

18.10 /Четвъртък/ Български език и литература Буквар – Звук и буква Н  н Учебна тетрадка №2 Буквен етап  – стр. 10 Математика Учебник – стр.22 /Число пет. Цифра 5/ Учебна тетрадка №1 – стр.21 Околен свят Учебник – Познавам своите права и отговорности УТ – стр.9 Дом.работа БЕЛ – Упражнителна тетрадка – Прочетете още…

Самоподготовка

17.10 /Сряда/

17.10 /Сряда/ Български език и литература Буквар – Звук и буква М м Учебна тетрадка №2 Буквен етап  – стр. 9 БЕЛ – Упражнителна тетрадка – стр.20 Математика Учебник – стр.20 /Събиране и изваждане на числата 1, 2, 3, 4 и 0/ Учебна тетрадка №1 – стр.20 Дом.работа Тренир. упр.и задачи Прочетете още…

Самоподготовка

16.10 /Вторник/

16.10 /Вторник/ Български език и литература Буквар – Звук и буква М м / стр.18/ Учебна тетрадка №2 Буквен етап  – стр. 8 БЕЛ – Упражнителна тетрадка – стр.18 Математика Учебник – стр.20 /Събиране и изваждане на числата 1, 2, 3, 4 и 0/ Учебна тетрадка №1 – стр.19 Дом.работа Тренир. упр.и Прочетете още…

Самоподготовка

15.10 /Понеделник/

15.10 /Понеделник/ Български език и литература Буквар – Звук и буква Е е Учебна тетрадка №2 Буквен етап  – стр. 6 и 7 Математика Учебник – стр.19 /Число нула. Цифра 0. Кръг/ Учебна тетрадка №1 – стр.18 Дом.работа БЕЛ – Упражнителна тетрадка – стр.15, 16, и 17 Математика  – Учебно помагало  Прочетете още…

Самоподготовка

12.10 /Петък/

12.10 /Петък/ ИУЧ БЕЛ /Искам да науча повече…/ – стр.10 и 11 / ИУЧ Математика  /Искам да науча повече…/ – стр.8 и 9/ Дом. работа БЕЛ – Упражнителна тетрадка /Звукови модели/ – стр.13 Тренировъчни упр.и задачи по бълг.език – ВТОРА ЧАСТ / БУКВЕН ЕТАП/ – стр. 3 Математика – /Събиране и Прочетете още…

Самоподготовка

11.10 /Четвъртък/

11.10 /Четвъртък/ Български език и литература Буквар – стр.15 /Звук и буква А / Учебна тетрадка №2 Буквен етап  – стр. 5 /Писане на главна ръкописна буква А/ Математика Учебник – стр.18 /Събиране и изваждане на числата до 4/ Учебна тетрадка №1 – стр.17 Околен свят – Придвижвам се безопасно до Прочетете още…