Самоподготовка

11.12 /Вторник/

11.12 /Вторник/ Български език и литература Учебна тетрадка – стр. 37 /Писане на главна  ръкописна буква С/ Упражнителна тетрадка по писане № 2  – Писане на главна  ръкописна буква С Учебник – Звук и буква З з Математика Учебник – Отсечка /стр.51/ Учебна тетрадка №2 – Отсечка Самоподготовка  БЕЛ  – Буквар  – да четат Прочетете още…

Самоподготовка

10.12 /Понеделник/

10.12 /Понеделник/ Български език и литература Буквар –  Звук и буква С с /стр.46 и 47/ Учебна тетрадка – стр. 36 /Писане на малка  ръкописна буква с/ Упражнителна тетрадка по писане № 2  – Писане на малка ръкописна буква с Математика Учебник – Числата 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, Прочетете още…

Самоподготовка

05.12 /Сряда/

05.12 /Сряда/ Български език и литература Буквар –  Звук и буква Д д / стр.45/ Учебна тетрадка – стр. 35 /Писане на Главна ръкописна буква Д/ Упражнителна тетрадка по писане № 2  – Писане на главна ръкописна буква Д Математика Учебник – Десетица  /стр.48/ Учебна тетрадка №2 – Десетица Самоподготовка /дом.работа/ Прочетете още…

Самоподготовка

04.12 /Вторник/

04.12 /Вторник/ Български език и литература Буквар –  Звук и буква Д д / стр.44/ Учебна тетрадка – стр. 34 /Писане на малка ръкописна буква д/ Упражнителна тетрадка по писане № 2  – Писане на малка ръкописна буква д Математика Учебник – Провери можеш ли самостоятелно да решиш задачите  /стр.47/ Учебна Прочетете още…

Самоподготовка

03.12 /Понеделник/

03.12 /Понеделник/ Български език и литература Буквар – стр.43 Учебна тетрадка – стр. 33 /Писане на главна ръкописна буква Т/ Упражнителна тетрадка по писане № 2  –Писане на главна ръкописна буква Т Математика Учебник – Събиране и изваждане с числата до 10  /стр.46 обобщение/ Учебна тетрадка №1 – Събиране и изваждане Прочетете още…

Самоподготовка

30.11 /Петък/

30.11 /Петък/ ИУЧ БЕЛ /Искам да науча повече…/ – стр. 19 и 20 / ИУЧ Математика  /Искам да науча повече…/ – стр.19 и 20/ Дом. работа БЕЛ – Диктовка Упражнителна тетрадка по писане – стр.54 Математика – Събиране и изваждане с числата до 10 /упр./  

Самоподготовка

29.11 /Четвъртък/

29.11 /Четвъртък/ Български език и литература Учебна тетрадка – стр. 32 /Писане на малка ръкописна буква т/ Математика Учебник – Събиране и изваждане с числата до 10  /стр.45 обобщение/ Учебна тетрадка №1 – Събиране и изваждане с числата до 10  /стр.45 обобщение/ Околен свят – Познавам света около мен УТ Прочетете още…

Самоподготовка

27.11 /Вторник/

27.11 /Вторник/ Български език и литература Буквар – Звукове и букви  Аа Ии Яя Йй   /стр.40 – 41/ УТ – стр.29 Упражн. тетрадка – Писане на главна ръкописна буква Я Математика Учебник – Събиране и изваждане с числа до 10 /стр.43/ Учебна тетрадка №1 – стр.43 Дом.работа БЕЛ  – Буквар  – да четат Прочетете още…