Самоподготовка

15.01 /Понеделник/

15.01 /Понеделник/ БЕЛ Буквар – Звук и буква Б б /стр.59/ Учебна тетрадка № 2 – Писане на ръкописна буква б /стр.46 и стр. 47/ Математика Учебник – Събиране и изваждане с числата до 20 без преминаване /стр.63/ Учебна тетрадка №2 – Събиране и изваждане с числата до 20 без преминаване Самоподготовка  Прочетете още…

Самоподготовка

11.01 /Петък/

11.01 /Петък/ ИУЧ БЕЛ /Искам да науча повече…/ – стр. 32 и 33 / ИУЧ Математика  /Искам да науча повече…/ – стр.30 и 31/ Самоподготовка БЕЛ  – Диктовка Буквар – стр.58 Математика – Събиране и изваждане на числата до 20 без преминаване

Самоподготовка

10.01 /Четвъртък/

10.01 /Четвъртък/ БЕЛ Буквар – Звук и буква Б б /стр.58/ Математика Учебник – Събиране и изваждане с числата до 20 без преминаване /стр.62/ Учебна тетрадка №2 – Събиране и изваждане с числата до 20 без преминаване Околен свят – Сравнявам домашни и диви животни УТ – стр.19 Самоподготовка  БЕЛ  – Буквар  Прочетете още…

Самоподготовка

09.01 /Сряда/

09.01 /Сряда/ БЕЛ Буквар – стр.57 Учебна тетрадка № 2 – Писане на главна ръкописна буква П /стр.45/ Упражнителна тетрадка – Писане на главна ръкописна буква П Математика Учебник – Текстови задачи /стр.61/ Учебна тетрадка №2 – Текстови задачи Самоподготовка  БЕЛ  – Буквар  – да четат гладко думичките /57/ Трениров. упр. и задачи – Прочетете още…

Самоподготовка

08.01 /Вторник/

08.01 /Вторник/ БЕЛ Буквар – Звук и буква П п /стр.56/ Учебна тетрадка № 2 – Писане на малка ръкописна буква п /стр.44/ Упражнителна тетрадка – Писане на малка ръкописна буква п Математика Учебник – Събиране и изваждане на числата до 20 без преминаване /стр.60/ Учебна тетрадка №2 – Събиране и изваждане Прочетете още…

Самоподготовка

07.01 /Понеделник/

07.01 /Понеделник/ БЕЛ Буквар – стр.55 Учебна тетрадка № 2 – Писане на главна ръкописна буква Г /стр.43/ Математика Учебник – Събиране и изваждане на числата до 20 без преминаване /стр.59/ Учебна тетрадка №2 – Събиране и изваждане на числата до 20 без преминаване Самоподготовка  БЕЛ  – Буквар  – да четат гладко думичките Прочетете още…

Самоподготовка

03.01 /Четвъртък/

03.01 /Четвъртък/ БЕЛ Учебна тетрадка № 2 – Писане на малка ръкописна буква г /стр.42/ Математика Учебник – Събиране и изваждане на числата до 20 без преминаване /стр.58/ Учебна тетрадка №2 – Събиране и изваждане на числата до 20 без преминаване ОС – Опознавам зимата УТ – стр.18 Самоподготовка  БЕЛ  – Буквар  Прочетете още…

Самоподготовка

20.12 /Четвъртък/

20.12 /Четвъртък/ Български език и литература Буквар – Звук и буква  Г г  Математика Учебник – Събиране и изваждане на числа до 20 без преминаване /стр.57/ Учебна тетрадка №2 – Събиране и изваждане на числа до 20 без преминаване Околен свят – Празнуваме Коледа и Нова година УТ – стр. 17 Прочетете още…