Categories
Математика Онлайн обучение

3. Математика 27.04

Здравейте, ученици!
Днес ще упражним умножение и деление с числото 8.
Изгледайте видеоурока и направете упражненията от учебната тетрадка и сборника.
Приятна работа!

https://www.bnt.bg/bg/a/matematika-2klas-delenie-s-chisloto-8

Образователна игра: https://bit.ly/3aICGPv

Categories
Онлайн обучение Технологии и предприемачество

4. Технологии и предприемачество 27.04

Приятна работа!


Categories
Английски език Онлайн обучение

5. Английски език 27.04

Здравейте, ученици!

https://bit.ly/352IORw

https://bit.ly/3bG6Y6Q

Напишете новите думи по 3 реда в тетрадката за работа в клас и в тетрадка-речник. Направете проект-календар за времето за една седмица /Учебник – стр.71 / упр.2/.
Приятна работа!

Categories
Околен Свят Онлайн обучение

Околен свят 24.04

Тестове за упражнение /по избор/:

Ден на Земята: https://bit.ly/2K

Сетивни органи: https://bit.ly/2x5dZiJ

Човешкото тяло: https://bit.ly/350gzD0

Моето здраве: https://bit.ly/3aBJTkm

Безопасно поведение: https://bit.ly/2xKeXBn

Растем здрави и силни: https://bit.ly/2KByk21

Жива и нежива природа: https://bit.ly/2yHvupw

Categories
Български език Онлайн обучение

1. Български език 24.04

Приказка: Косе – Босе http://purvite7.bg/kose-bose-prikazka/

Чуйте целия текст и го запишете под диктовка. Ако темпото е бързо, използвайте бутон пауза.

Categories
Математика Онлайн обучение

2. Математика 24.04

Тема: Деление с числото 8

Categories
Околен Свят Онлайн обучение

1. Околен свят 23.04

Живеем здравословно

Categories
Математика Онлайн обучение

2. Математика 23.04

Тема: Умножение с числото 8

Categories
Български език Онлайн обучение

3. БЕЛ

Categories
Български език Онлайн обучение

4. БЕЛ

Чуйте целия текст и го запишете под диктовка. Ако темпото е прекалено бързо, използвайте бутон пауза.