Categories
Математика Онлайн обучение

2. Математика 08.05.

Здравейте, ученици!

Припомнете си таблицата за умножение и деление с числата 3,6 и 9.
Направете упражненията от учебната тетрадка и учебното помагало.

Categories
Околен Свят Онлайн обучение

4. Околен свят 08.05

Здравейте, ученици!

Официалните празници
Прочетете няколко пъти урока.

Направете упражненията от учебната тетрадка.

Тестът ще бъде отворен до 18.00 ч. Задължително *

https://forms.gle/GD2BkRU1hxP3YMTEA

Упражнения /по избор/

Официални празници – https://bit.ly/2xI6JcN

Празници в семейството – https://bit.ly/2yshAbr

Празнуваме и живеем заедно – https://bit.ly/3cd8VIp

Categories
Музика Онлайн обучение

5. Музика 08.05

Здравейте, ученици!

Кой е Волфганг Амадеус Моцарт?

https://bit.ly/3cd0757

Задача /по избор/
Композирайте своя музика с помощта на приложението Maestro.

Categories
Математика Онлайн обучение

5. Математика 07.05.

Здравейте, ученици!

Categories
Околен Свят Онлайн обучение

1. Околен свят 07.05

Здравейте, ученици!

Днес ще учим за пролетните празници. Изгледайте видеоурока от академико.

Прочетете и научете урока. Направете упражненията от учебната тетрадка.

Categories
Български език Онлайн обучение

2. БЕЛ 07.05

Здравейте, ученици!
Днес ще си припомним как се прави описание.

Описание на роза.

Диктовка /по избор/
Чуйте текста и го запишете под диктовка. Ако темпото е прекалено бързо, използвайте бутон пауза.

Спор

Categories
Английски език Онлайн обучение

3. Английски език 07.05 / 2 – в клас/

Здравейте, ученици!

Напишете думите думите и упражненията в тетрадката за работа в клас. Препишете думите в тетрадка-речник.
Приятна работа!

Categories
Онлайн обучение ФВС

4. Физическо възпитание и спорт 07.05.

Здравейте, ученици!
Днес ще научим нов танц – Тракийска ръченица.
Изгледайте видеоурока, потанцувайте и се забавлявайте.
Можете да ми изпратите видео с вашия танц по viber.
/по желание/
Ако знаете правилата по баскетбол и футбол, решете тестовете, които съм ви подготвила.
Тестовете са качени и в https://learningapps.org/
Приятна работа!

Categories
Английски език Онлайн обучение

Английски език 2-а и 2-б клас

Здравейте, ученици!

Categories
Български език Онлайн обучение

1. Български език 05.05

Здравейте, ученици!

Употреба на съобщителни и на въпросителни изречения