Categories
Английски език Онлайн обучение

5. Английски език /Grammar/ 30.03

Здравейте, ученици!
Тест по английски език.

Тест 1: https://bit.ly/2UKv6xZ
Тест 2: https://bit.ly/3aqYq3n
Тест 3: https://bit.ly/3dArUh3

Задачата ви за днес е да прочетете, преведете и препишете комикса в учебника на стр. 66 и 67 „What a day!“.

Приятна работа!

Categories
Български език Онлайн обучение

1.БЕЛ – Четене 27.03

Припомнете си разказчето „Баба“ от Дора Габе, направете теста и отговорете на въпросите от учебната тетрадка /стр.36/.

Тест: https://bit.ly/2UlvpjN

Categories
Околен Свят Онлайн обучение

3. Околен свят 27.03

Здравейте, ученици!
Изгледайте презентацията, видеоурока от уча се и решете теста.

https://ucha.se/watch/4059/transportat-v-rodnoto-selishte/urok/11556

Решете теста. https://ucha.se/testove/2153/transportat-v-rodnoto-selishte/urok/11556

Categories
Математика Онлайн обучение

2. Математика 27.03 Деление с числото 4

Здравейте, ученици!
Вече знаете как да умножавате с 4. А сега ще се научите да делите на 4. Подгответе си учебника по математика на урок 80, тетрадката за работа в клас и учебната тетрадка.

Изгледайте видеоурока на академико.

Довършете задачките от учебникa, учебната тетрадка и сборника. Научете таблицата с деление с числото 4.
Пишете вярно, красиво и подредено!

Categories
Музика Онлайн обучение

4. Музика 27.03

Здравейте, дечица!
Запознайте се и чуйте как звучат духовите инструменти!

Песен „Крокодил“

Песен „Горска дискотека“

„Песен за дъждовните капки“

Categories
Български език Онлайн обучение

2. Български език 26.03

ЗАПОМНЕТЕ!

Categories
Онлайн обучение ФВС

3. Физическо възпитание и спорт

Categories
Околен Свят Онлайн обучение

4. Околен свят

Здравейте, ученици!

Изгледайте урока от уча се и направете теста.

https://ucha.se/watch/4085/predpazvane-ot-zlopoluki/urok/11571

https://ucha.se/testove/2238/predpazvane-ot-zlopoluki/urok/11571

Categories
Математика Онлайн обучение

5. Математика

Задачки за упражнение

Categories
Български език Онлайн обучение

1. БЕЛ – Четене 26.03

Здравейте, ученици!

Време е за утринна гимнастика!

Подгответе си читанката и тетрадката за работа в клас.
Днес ще си припомним коя е Дора Габе и ще се запознаем с разказчето „Баба“.

Чуйте разказа „Баба“ от Дора Габе

Прочетете разказа „Баба“ от читанката /стр.76/ няколко пъти и отговорете писмено на въпросите в тетрадката за работа в клас.