Categories
Математика Онлайн обучение

1. Математика 12.05

Здравейте, ученици!
Днес ще си припомним таблицата за умножение и деление с числото 7.

Categories
Български език Онлайн обучение

2. БЕЛ – Четене 12.05

Здравейте, ученици!
Днес ще се запознаем със стихотворението „Славният художник“ от Елисавета Багряна.

Коя е Елисавета Багряна?

Прочетете стихотворението. Препишете го вярно и красиво. Нарисувайте подходяща илюстрация.

Categories
Български език Онлайн обучение

3. Български език 12.05

Здравейте, ученици!

Categories
Изобразително изкуство Онлайн обучение

4. Изобразително изкуство 12.05

Здравейте, ученици!

Categories
Английски език Онлайн обучение

5. Английски език 12.05

Здравейте, ученици!

https://bit.ly/2Lg3sVp

Categories
Български език Онлайн обучение

1. БЕЛ -Четене 11.05.

Здравейте, ученици!

Днес ще се запознаем със стихотворението „Май“ от Иван Вазов.

Прочетете стихотворението, препишете го и подчертайте думите, които помагат на текста да звучи като мелодия. Нарисувайте подходяща илюстрация.
Отговорете писмено на въпросите.

  1. Как си представяш природата през месец май?
  2. Какво настроение създава стихотворението?
  3. Подреди месеците на пролетта в правилен ред.
    май,април,март

Приятна работа!

Аз съм българче

Аз съм българче и силна
майка мене е родила;
с хубости, блага обилна
мойта родина е мила.

Аз съм българче. Обичам
наште планини зелени,
българин да се наричам –
първа радост е за мене.

Аз съм българче свободно,
в край свободен аз живея,
всичко българско и родно
любя, тача и милея.

Аз съм българче и расна
в дни велики, в славно време,
син съм на земя прекрасна,
син съм на юнашко племе.

Де е зората

Питат ли ме де зората

ме й огряла първи път,

питат ли ме де й земята,

що най-любя на светът.

Тамо, аз ще отговоря,

де се белий Дунав лей,

де от изток Черно море

се бунтува и светлей;

тамо, де се възвишава

горда Стара планина,

де Марица тихо шава

из тракийска равнина,

Categories
Български език Онлайн обучение

2. Български език 11.05.

Здравейте, ученици!

Допълнителни упражнения /по избор/

Чуйте текста и го запишете под диктовка. Ако темпото е бързо, използвайте бутон пауза.


Categories
Математика Онлайн обучение

3. Математика 11.05.

Здравейте, ученици!

Днес ще си припомним таблицата с умножение и деление с числата 2, 4 и 8.
Решете задачите от сборника.

Допълнителни задачи /по избор/

Categories
Онлайн обучение Технологии и предприемачество

4.Технологии и предприемачество 11.05.

Да си направим здравословна закуска.

Categories
Български език Онлайн обучение

1. Български език 08.05

Обобщение