Categories
Математика Онлайн обучение

1. Математика 03.04

Здравейте, ученици!
Днес ще се научим да умножаваме с числото 6. Направете задачките от учебната тетрадка и сборника. Подготвила съм ви и 4 упражнения в https://learningapps.org/ .

Приятна работа!

Categories
Български език Онлайн обучение

2. БЕЛ 03.04

Прочетете разказа „Къпането на мечетата“ и отговорете на въпросите от учебната тетрадка.


Чуйте текста и го запишете под диктовка. Ако темпото е бързо, използвайте бутон пауза.

Categories
Околен Свят Онлайн обучение

3. Околен свят 03.04

Тестове

Categories
Музика Онлайн обучение

4. Музика 04.02

Categories
Математика Онлайн обучение

Математика 02.04

Допълнителни упражнения /по избор/

Допълнителни упражнения /по избор/


Categories
Околен Свят Онлайн обучение

1. Околен свят 02.04

Здравейте, ученици!
Днес ще се запознаем с човешкото тяло.

Categories
Български език Онлайн обучение

3. Български език 02.04

Прилагателно име. Обобщение

Чуйте текста и го запишете под диктовка. Ако темпото е прекалено бързо, изполвайте бутон пауза.

Направете упражненията и от учебната тетрадка.
Приятна работа!

Categories
Български език Онлайн обучение

4. БЕЛ – Четене 02.04

Здравейте, ученици!
Днес ще се запознаем с разказа „Къпането на мечетата“ от Виталий Бианки.
Прочетете няколко пъти разказа и отговорете писмено на въпросите.

1. С кои герои ни запознава авторът?
2. Какво правят мечетата в реката?
3. Разкажи с няколко изречения какво е видял ловецът край реката.
Приятна работа!

Categories
Математика Онлайн обучение

1. Математика 01.04

Здравейте, ученици!
Днес ще се научим да намираме страна на геометрична фигура по дадена обиколка.

Categories
Български език Онлайн обучение

2. Български език 01.04

Здравейте, ученици!
Задачките ви за днес са упражнения за прилагателните имена.