Categories
Околен Свят Онлайн обучение

3. Околен свят 15.05

Categories
Околен Свят Онлайн обучение

1. Околен свят 14.05

Здравейте, ученици!


Categories
Околен Свят Онлайн обучение

4. Околен свят 08.05

Здравейте, ученици!

Официалните празници
Прочетете няколко пъти урока.

Направете упражненията от учебната тетрадка.

Тестът ще бъде отворен до 18.00 ч. Задължително *

https://forms.gle/GD2BkRU1hxP3YMTEA

Упражнения /по избор/

Официални празници – https://bit.ly/2xI6JcN

Празници в семейството – https://bit.ly/2yshAbr

Празнуваме и живеем заедно – https://bit.ly/3cd8VIp

Categories
Околен Свят Онлайн обучение

1. Околен свят 07.05

Здравейте, ученици!

Днес ще учим за пролетните празници. Изгледайте видеоурока от академико.

Прочетете и научете урока. Направете упражненията от учебната тетрадка.

Categories
Околен Свят Онлайн обучение

1. Околен свят 30.04

Тест:

Categories
Околен Свят Онлайн обучение

Околен свят 24.04

Тестове за упражнение /по избор/:

Ден на Земята: https://bit.ly/2K

Сетивни органи: https://bit.ly/2x5dZiJ

Човешкото тяло: https://bit.ly/350gzD0

Моето здраве: https://bit.ly/3aBJTkm

Безопасно поведение: https://bit.ly/2xKeXBn

Растем здрави и силни: https://bit.ly/2KByk21

Жива и нежива природа: https://bit.ly/2yHvupw

Categories
Околен Свят Онлайн обучение

1. Околен свят 23.04

Живеем здравословно

Categories
Околен Свят Онлайн обучение

4. Околен свят 10.04

Здравейте, ученици!

Направете упражненията в https://learningapps.org/Допълнителни упражнения


Categories
Околен Свят Онлайн обучение

1. Околен свят

Здравейте, ученици!

Categories
Околен Свят Онлайн обучение

3. Околен свят 03.04

Тестове