Categories
Музика Онлайн обучение

4. Музика 04.02

Categories
Музика Онлайн обучение

4. Музика 27.03

Здравейте, дечица!
Запознайте се и чуйте как звучат духовите инструменти!

Песен „Крокодил“

Песен „Горска дискотека“

„Песен за дъждовните капки“

Categories
Музика Онлайн обучение

4. Музика 20.03

  1. Чуйте песента „Чай от билки“ и я нарисувайте.

Чуйте песента „Знамето ни е трицветно“ и отговорете на въпросите.

Какво е настроението на песента „Знамето ни е трицветно“?
– маршово
– приспивно
– танцувално
– валсово

Какви чувства преди предизвиква тя у вас?