Categories
Математика Онлайн обучение

1. Математика 26.05

Допълнителни задачи за упражнение /по избор/

Categories
Математика Онлайн обучение

1. Математика 15.05

Categories
Математика Онлайн обучение

4. Математика 14.05

Задачи за упражнение

Допълнителни задачи /по избор/

Categories
Математика Онлайн обучение

3. Математика 13.05

Здравейте, ученици!

Направете задачките от учебното помагало
Приятна работа!

Categories
Математика Онлайн обучение

1. Математика 12.05

Здравейте, ученици!
Днес ще си припомним таблицата за умножение и деление с числото 7.

Categories
Математика Онлайн обучение

3. Математика 11.05.

Здравейте, ученици!

Днес ще си припомним таблицата с умножение и деление с числата 2, 4 и 8.
Решете задачите от сборника.

Допълнителни задачи /по избор/

Categories
Математика Онлайн обучение

2. Математика 08.05.

Здравейте, ученици!

Припомнете си таблицата за умножение и деление с числата 3,6 и 9.
Направете упражненията от учебната тетрадка и учебното помагало.

Categories
Математика Онлайн обучение

5. Математика 07.05.

Здравейте, ученици!

Categories
Математика Онлайн обучение

4. Математика 05.05

Здравейте, ученици!

Днес ще си припомним таблицата за деление и ще направим упражненията от учебника и учебника терадка.

Categories
Математика Онлайн обучение

3. Математика 30.04

Умножение и деление с числото 9
Упражнение

Тест: https://bit.ly/2ye4XAv