Categories
Математика Онлайн обучение

Математика

Categories
Математика Онлайн обучение

1. Математика 08.04

Здравейте, ученици!
Днес ще се научим да умножаваме с числото 7. Направете упражненията от учебната тетрадка и сборника.

Categories
Математика Онлайн обучение

1. Математика 07.04

УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ С ЧИСЛОТО 6
УПРАЖНЕНИЕ

Здравейте, ученици!
Днес ще упражним таблицата за умножение и деление с числото 6.

Categories
Математика Онлайн обучение

3. Математика 06.04

Здравейте, ученици!

Направете упражненията от учебната тетрадка и учебното помагало.

Categories
Математика Онлайн обучение

1. Математика 03.04

Здравейте, ученици!
Днес ще се научим да умножаваме с числото 6. Направете задачките от учебната тетрадка и сборника. Подготвила съм ви и 4 упражнения в https://learningapps.org/ .

Приятна работа!

Categories
Математика Онлайн обучение

Математика 02.04

Допълнителни упражнения /по избор/

Допълнителни упражнения /по избор/


Categories
Математика Онлайн обучение

1. Математика 01.04

Здравейте, ученици!
Днес ще се научим да намираме страна на геометрична фигура по дадена обиколка.

Categories
Математика Онлайн обучение

1. Математика 31.03

Здравейте, ученици!
Качила съм ви 2 файла с лесни задачки за упражнение.
Приятна работа!

Categories
Математика Онлайн обучение

3. Математика 30.03

Здравейте, ученици!
Днес ще упражним таблицата за умножение и деление с числото 4. Подгответе си учебника, учебната тетрадка и сборника по математика.

Пишете вярно, красиво и подредено!

Categories
Математика Онлайн обучение

2. Математика 27.03 Деление с числото 4

Здравейте, ученици!
Вече знаете как да умножавате с 4. А сега ще се научите да делите на 4. Подгответе си учебника по математика на урок 80, тетрадката за работа в клас и учебната тетрадка.

Изгледайте видеоурока на академико.

Довършете задачките от учебникa, учебната тетрадка и сборника. Научете таблицата с деление с числото 4.
Пишете вярно, красиво и подредено!