Categories
Български език Онлайн обучение

3. БЕЛ – Четене 31.03

Здравейте, ученици!
Нека си припомним разказа „Тюленче“ от Кирил Гривек.
Препишете част от текста и нарисувайте подходяща илюстрация.

Чуйте текста и го запишете под диктовка. Ако темпото е прекалено бързо, използвайте бутон пауза.

Categories
Български език Онлайн обучение

1. БЕЛ – Четене

Здравейте, ученици!
Днес ще се запознаем с разказа на Кирил Гривек „Тюленчето“. Подгответе си читанката, тетрадката за работа в клас и учебната тетрадка.

Кой е Кирил Гривек?

Отговорете писмено на въпросите в тетрадката за работа в клас.

Попълнете учебната тетрадка.
Приятна работа!

Categories
Български език Онлайн обучение

2. Български език 30.03

Части на речта

Чуйте целия текст и го запишете под диктовка. Ако темпото е прекалено бързо, използвайте бутон пауза.
От диктовката извадете съществит. собствени и съществ. нарицателни имена.

От стихотворението на Йордан Друмников препишете 5 глагола и 5 съществителни имена. Определете ги.


Categories
Български език Онлайн обучение

1.БЕЛ – Четене 27.03

Припомнете си разказчето „Баба“ от Дора Габе, направете теста и отговорете на въпросите от учебната тетрадка /стр.36/.

Тест: https://bit.ly/2UlvpjN

Categories
Български език Онлайн обучение

2. Български език 26.03

ЗАПОМНЕТЕ!

Categories
Български език Онлайн обучение

1. БЕЛ – Четене 26.03

Здравейте, ученици!

Време е за утринна гимнастика!

Подгответе си читанката и тетрадката за работа в клас.
Днес ще си припомним коя е Дора Габе и ще се запознаем с разказчето „Баба“.

Чуйте разказа „Баба“ от Дора Габе

Прочетете разказа „Баба“ от читанката /стр.76/ няколко пъти и отговорете писмено на въпросите в тетрадката за работа в клас.

Categories
Български език Онлайн обучение

1. Български език 25.05

Добро утро, ученици!

Направете утринната си гимнастика и се пригответе за час по български език.

Направете упражненията от работния лист в тетрадаката за работа в клас.

Подготвила съм ви и 3 упражнения в https://learningapps.org/

Приятна работа!

Categories
Български език Онлайн обучение

2. БЕЛ – Четене 25.05.

Четене с разбиране
Лъвът и мишката

https://bit.ly/3acYaom

Диктовка
Валежи

Чуйте текста и го запишете под диктовка.
Ако темпото е бърз, използвайте бутон пауза.

Categories
Български език Онлайн обучение

2. Български език

Здравейте, дечица!

По български език съм ви подготвила диктовка, работни листове за съществителни имена,

тестове в https://app.shkolo.bg и в https://learningapps.org/

Приятна работа!

Чуйте текста и го запишете под диктовка. Ако темпото е прекалено бързо, използвайте бутон пауза.

Напишете упражненията в тетрадката за работа в клас.

Categories
Български език Онлайн обучение

3. БЕЛ – Четене „Първото кокиче“

Здравейте, ученици!

Чуйте разказчето на Емил Коралов „Първото кокиче“.

Емил Коралов е роден в Славотин през 1906 г.
Автор е на стихотворения, романи, повести и приказки.

Първото кокиче

Прочетете разказчето /няколко пъти/ Читанка /стр.115/.

Отговорете писмено на въпросите в тетрадката за работа в клас.

1.Кои са героите в разказа?

2. Какво пожелава бабата на своята внучка?

3. Защо заглавието на разказа е „Първото кокиче“?

4. Кой сезон идва след появата на кокичето?