Categories
Български език Онлайн обучение

28.05.2020 г.

Здравейте, ученици!
Прочетете няколко пъти стихотворението „Балони“, препишете го и отговорете писмено на въпросите.
Направете подходящата илюстрация.

Днес ще бъдете поети. Съчинете и напишете синкуейн.

Какво е синкуейн?
Синкуейн е петстишно стихотворение, възниква в САЩ в началото на 20 век под влияние на японската поезия.Днес ще бъдете поети. Съчинете и напишете синкуейн.

СИНКУЕЙН

Categories
Български език Онлайн обучение

2. Български език 26.05

Допълнителни упражнения /по избор/

Categories
Български език Онлайн обучение

3. БЕЛ – Четене 26.05

Здравейте, ученици!
Днес ще се запознаем с произведението „Заветният ден“ от Методи Бежански.

Categories
Български език Онлайн обучение

5. БЕЛ

Прочетете няколко пъти приказката „Котка със звънец“ от Ценко Цветанов.
Препишете текста вярно и красиво.

Categories
Български език Онлайн обучение

2. Четене с разбиране 15.05

Изходно ниво /тест/

https://bit.ly/2WxBniB

Categories
Български език Онлайн обучение

2. Български език 14.05

Categories
Български език Онлайн обучение

3. БЕЛ 14.05

ОПИСАНИЕ

Categories
Български език Онлайн обучение

2. Български език 13.05

Здравейте, ученици!

Отговорете писмено на гатанките от Асен Босев /упр.4/.

Чуйте текста и го запишете под диктовка. Ако темпото е бързо, използвайте бутон пауза.

Диктовка

Categories
Български език Онлайн обучение

1. Предизвикателство по БЕЛ -Четене 13.05

Здравейте, ученици!

Днес ще се запознаем със стихотворението „Мечти“ от Елисавета Багряна.

Прочетете стохотворението няколко пъти, препишете го и направете подходяща илюстрация.

Предизвикателство „Познай произведението!“

Запомнете!
Няма такава книга, от която човек не би могъл да научи нещо ново и интересно.

Открийте кое е произведението и кой е авторът? Текстовете са от читанката върху материал, който сме изучавали. Можете да ми изпратите вашите отговори в коментари тук, по вайбър или имейл.
Сигурна съм, че ще се справите отлично.

УСПЕХ!

1. Здравей, приятелю чудесен.
И ти здравей, и ти здравей!

2. – Гостен ми бъди, Щъркелчо!

3. Поздрав най – сърдечен:
Твой приятел вечен: Патиланчо Данчо

4. – Еее, тя зарасна и съвсем я забравих. Ала думата, дето ми рече, никога няма да я забравя.

5. Тичайте, дечица, бърже,
мартенички да ви вържа.

Categories
Български език Онлайн обучение

2. БЕЛ – Четене 12.05

Здравейте, ученици!
Днес ще се запознаем със стихотворението „Славният художник“ от Елисавета Багряна.

Коя е Елисавета Багряна?

Прочетете стихотворението. Препишете го вярно и красиво. Нарисувайте подходяща илюстрация.