Categories
Английски език Онлайн обучение

5. Английски език 26.05

https://drive.google.com/file/d/1Uj1L_dKagd-fbesLFOCIVOJbrt6UfJ7h/view?usp=sharing

https://bit.ly/3ejex4j

https://bit.ly/2ZAYBGx

Categories
Английски език Онлайн обучение

5. Английски език 14.05

https://bit.ly/2Lg3sVp

Categories
Английски език Онлайн обучение

5. Английски език 12.05

Здравейте, ученици!

https://bit.ly/2Lg3sVp

Categories
Английски език Онлайн обучение

3. Английски език 07.05 / 2 – в клас/

Здравейте, ученици!

Напишете думите думите и упражненията в тетрадката за работа в клас. Препишете думите в тетрадка-речник.
Приятна работа!

Categories
Английски език Онлайн обучение

Английски език 2-а и 2-б клас

Здравейте, ученици!

Categories
Английски език Онлайн обучение

3. Английски език 2 В клас 05.05

Здравейте, ученици!
Напишете новите думи в тетрадка – речник, по 3 реда в тетрадката за упражнение и от учебника стр.75, упр.3.
Приятна работа!

Categories
Английски език Онлайн обучение

Английски език 2 а и 2 б клас

Здравейте, ученици!

Напишете в тетрадката за работа в клас упражненията. Препишете думите в тетрадка-речник и по 3 реда в тетрадката за упражнения.
Направете родословно дърво /учебник – стр.65/
Приятна работа!

Categories
Английски език Онлайн обучение

4. Английски език 29.04

Темата за днес е „Create that! Act out a birthday party“ на стр.72 и 73 в учебника.

Нарисувай картината, която си представяте, докато слушате 1 упр. от учебника.
Представете своята рисунка. Разкажете на английски какво сте нарисували – 2 упр. Използвайте образеца в учебника.

Направете картичка за рожден ден /УТ – стр.68/.

Направете устен диалог за празненство за рожден ден /Учебник-стр.73, упр.1/. Запишете диалога – упр.2

Попълнете учебната тетрадка на стр.98 и стр. 45. Запишете думите в тетрадката за работа в клас и в тетрадка – речник.
Приятна работа!

Categories
Английски език Онлайн обучение

5. Английски език 27.04

Здравейте, ученици!

https://bit.ly/352IORw

https://bit.ly/3bG6Y6Q

Напишете новите думи по 3 реда в тетрадката за работа в клас и в тетрадка-речник. Направете проект-календар за времето за една седмица /Учебник – стр.71 / упр.2/.
Приятна работа!

Categories
Английски език Онлайн обучение

4. Английски език 22.04

https://bit.ly/2XS6KFO

Темата е „Skills“ на страница 69 от учебника.

Напишете новите думи в тетрадката за работа в клас, в тетрадката – речник и по 3 реда. Напишете покана за тържество в тетрадката /използвайте образеца в УТ/.
Приятна работа!