Categories
Английски език Онлайн обучение

5. Английски език 08.04

Здравейте,ученици!
Днес ще учим за Великден, но първо да проверим правилно ли сме написали домашната.

В учебната тетрадка на стр.105 изрежете заека и го оцветете! Не забравяйте да напишете новите думи по 3 реда в тетрадката за домашна!
Happy Easter!

Categories
Английски език Онлайн обучение

5. Английски език 06.04

Skills
The months

Здравейте, ученици!
Напишете 2,3 и 4 упр. от учебника /стр.68/ в тетрадката. Напишете новите думи в тетрадката -речник и по 3 реда.

Месеците от годината
! Месеците в английския език се пишат винаги с главна буква!

month – месец
January – януари
February – февруари
March – март
April – април
May – май
June – юни
July – юли
August – август
September-септември
October – октомври
November – ноември
December – декември
Write the months of the year in your notebook.
(Напиши месеците от годината в тетрадката си.)
1.  SB p.68/ ex.1 ( У  стр.68 /упр.1
easy – лесен
remember – помня,спомням си
birthday – рожден ден
When?-  Кога?
our – наш
their – техен 
 ! Пред месеците пишем предлога  in
in June – през юни

Categories
Английски език Онлайн обучение

4. Английски език 01.04

Здравейте, ученици!
Изгледайте видеото от уча се и направете теста.

https://ucha.se/watch/1132/Can-i-Cant/urok/24495

Тестoве:

https://bit.ly/3dL5WrG

https://bit.ly/2ylHI7b

https://bit.ly/39xWoNw

Categories
Английски език Онлайн обучение

5. Английски език /Grammar/ 30.03

Здравейте, ученици!
Тест по английски език.

Тест 1: https://bit.ly/2UKv6xZ
Тест 2: https://bit.ly/3aqYq3n
Тест 3: https://bit.ly/3dArUh3

Задачата ви за днес е да прочетете, преведете и препишете комикса в учебника на стр. 66 и 67 „What a day!“.

Приятна работа!

Categories
Английски език Онлайн обучение

4. Английски език 25.03

Тестове за упражнения

https://bit.ly/3bpgAmc

https://bit.ly/2JeYRSa

https://bit.ly/2WN65ES

https://bit.ly/3afqbeY

Categories
Английски език Онлайн обучение

5. Английски език 23.03

Изгледайте видеоурока урока от уча се и решете теста.

https://ucha.se/watch/1090/Glagolat-SAM-Am-is-are/urok/24494

Тест:

https://bit.ly/33BX8zX

Categories
Английски език Онлайн обучение

Английски език

Тест /по избор/