Categories
Български език Онлайн обучение

28.05.2020 г.

Здравейте, ученици!
Прочетете няколко пъти стихотворението „Балони“, препишете го и отговорете писмено на въпросите.
Направете подходящата илюстрация.

Днес ще бъдете поети. Съчинете и напишете синкуейн.

Какво е синкуейн?
Синкуейн е петстишно стихотворение, възниква в САЩ в началото на 20 век под влияние на японската поезия.Днес ще бъдете поети. Съчинете и напишете синкуейн.

СИНКУЕЙН

Categories
Математика Онлайн обучение

1. Математика 26.05

Допълнителни задачи за упражнение /по избор/

Categories
Български език Онлайн обучение

2. Български език 26.05

Допълнителни упражнения /по избор/

Categories
Български език Онлайн обучение

3. БЕЛ – Четене 26.05

Здравейте, ученици!
Днес ще се запознаем с произведението „Заветният ден“ от Методи Бежански.

Categories
Изобразително изкуство Онлайн обучение

4. Изобразително изкуство 26.05

Categories
Английски език Онлайн обучение

5. Английски език 26.05

https://drive.google.com/file/d/1Uj1L_dKagd-fbesLFOCIVOJbrt6UfJ7h/view?usp=sharing

https://bit.ly/3ejex4j

https://bit.ly/2ZAYBGx

Categories
Музика Онлайн обучение

4. Музика 15.05

На Кирил и Методий

О, учители-творци,
смели войни и светци,
ний с цветя, цветя безчет
китим образа ви свет.

Чутни Солун ви роди,
вие бяхте две звезди,
а над нашата страна
бе безбродна тъмнина.

Вий запалихте лъчи,
вий ни дадохте очи,
пратихте ни братски зов,
пратихте ни благослов.

Слава, слава пеем днес,
вечна слава вам и чест,
ние вием днес венци
вам, о, войни и светци!

Асен Разцветников

Categories
Математика Онлайн обучение

1. Математика 15.05

Categories
Български език Онлайн обучение

5. БЕЛ

Прочетете няколко пъти приказката „Котка със звънец“ от Ценко Цветанов.
Препишете текста вярно и красиво.

Categories
Околен Свят Онлайн обучение

3. Околен свят 15.05