22.10 /Понеделник/

22.10 /Понеделник/

Български език и литература
Буквар – Звук и буква Н  н

Учебна тетрадка №2 Буквен етап  – стр. 11
БЕЛ – Упражнителна тетрадка – Писане на главна ръкописна буква Н
Математика
Учебник – стр.23 /Събиране и изваждане на числата до 5/
Учебна тетрадка №1 – стр.22

Дом.работа
БЕЛ  – Буквар  – да четат гладко сричките и думичките /стр.21/
Тренировъчни упр.и задачи по бълг.език – ВТОРА ЧАСТ / БУКВЕН ЕТАП/ – стр. 9
Диктовка
Математика  – Учебно помагало  /Събиране и изваждане на числата до 5/

Национална седмица на четенето от 22 до 26 октомври 2018 г.

I ден – 22.10 /Понеделник/
Откриване на Националната седмица на четенето
Поставяне на задачи за изпълнение на дейности по дни
Четене на приказки от третокласници

II ден – 23.10 /Вторник/
„Приказки по телефона от първокласници“
/поставяне на постери с QR кодове във фоайето на училището/
Четене на книга с участието на родители

III ден – 24.10 /Сряда/
Посещение на библиотеката
Състезание ,,Най-добър разказвач на приказки“

IV ден – 25.10 / Четвъртък/
Презентация – игра „Познай коя е приказката?“

V ден – 26.10 /Петък/
Конкурс ,,Най-добра рисунка на любим герой от приказка” и получаване на грамота
Закриване на Националната седмица на четенето и представяне на резултатите от реализираните дейности

 

16.10 /Вторник/

16.10 /Вторник/

Български език и литература
Буквар – Звук и буква М м / стр.18/

Учебна тетрадка №2 Буквен етап  – стр. 8
БЕЛ – Упражнителна тетрадка – стр.18
Математика
Учебник – стр.20 /Събиране и изваждане на числата 1, 2, 3, 4 и 0/
Учебна тетрадка №1 – стр.19

Дом.работа
Тренир. упр.и задачи по бълг.език – ВТОРА ЧАСТ / БУКВЕН ЕТАП/ – стр. 5 и 6
Математика  – Учебно помагало  /Събиране и изваждане на числата 1, 2, 3, 4 и 0/

02.10 /Вторник/

02.10 /Вторник/
Български език и литература

Буквар – стр.10 / Сричка/, Учебна тетрадка №1 Предбуквен етап  – стр.12 /Писане на полукръгче/
Математика
Учебник – стр.12 /Число 2.Цифра 2/
Учебна тетрадка №1 – стр.11

Дом.работа
БЕЛ – Упражнителна тетрадка /стр. 9/
Математика  – Учебно помагало / Число 2. Цифра 2/

Важно!

Уважаеми родители,
Часовете по английски език ще се провеждат в сряда и петък от 12:30 до 13:00 ч. /от 03. октомври/, а часовете по спортни дейности /допълнителен час по физическо възпитание и спорт/ всеки вторник от 14:40 ч.