02.10 /Вторник/

02.10 /Вторник/
Български език и литература

Буквар – стр.10 / Сричка/, Учебна тетрадка №1 Предбуквен етап  – стр.12 /Писане на полукръгче/
Математика
Учебник – стр.12 /Число 2.Цифра 2/
Учебна тетрадка №1 – стр.11

Дом.работа
БЕЛ – Упражнителна тетрадка /стр. 9/
Математика  – Учебно помагало / Число 2. Цифра 2/

Важно!

Уважаеми родители,
Часовете по английски език ще се провеждат в сряда и петък от 12:30 до 13:00 ч. /от 03. октомври/, а часовете по спортни дейности /допълнителен час по физическо възпитание и спорт/ всеки вторник от 14:40 ч.