Categories
Математика Онлайн обучение

3. Математика

Деление с числото 9
Изгледайте видеоурока от академико.
Направете упражненията от учебната тетрадка и сборника.

Categories
Английски език Онлайн обучение

4. Английски език 29.04

Темата за днес е „Create that! Act out a birthday party“ на стр.72 и 73 в учебника.

Нарисувай картината, която си представяте, докато слушате 1 упр. от учебника.
Представете своята рисунка. Разкажете на английски какво сте нарисували – 2 упр. Използвайте образеца в учебника.

Направете картичка за рожден ден /УТ – стр.68/.

Направете устен диалог за празненство за рожден ден /Учебник-стр.73, упр.1/. Запишете диалога – упр.2

Попълнете учебната тетрадка на стр.98 и стр. 45. Запишете думите в тетрадката за работа в клас и в тетрадка – речник.
Приятна работа!

Categories
Български език Онлайн обучение

1. БЕЛ -Четене 28.04

Здравейте, ученици!
Да си припомним разказчето „Врабец“ от Иван Тургенев.

Categories
Български език Онлайн обучение

2. БЕЛ – Четене 28.04

Здравейте, ученици!
Препишете част от текста, нарисувайте подходяща илюстрация и отговорете писмено на въпросите.
Приятна работа!

  1. Кои са героите в текста?
  2. Къде са били кучето и неговият стопанин?
  3. Какъв е черногръдият врабец?
  4. Защо кучето се чувства смутено?
Categories
Математика Онлайн обучение

3. Математика 28.04

Умножение с числото 9
Днес ще се научим да умножаваме с числото 9. Изгледайте видеоурока от академико. Напишете и научете таблицата с умножение с числото 9. Направете задачите от учебното помагало.

Categories
Изобразително изкуство Онлайн обучение

4. Изобразително изкуство 28.04

Здравейте, ученици!
Пригответе си водните боички. Днес ще се научим да рисуваме пейзаж.

Categories
Български език Онлайн обучение

1. Български език 27.04

Въпросителни изречения
Изречение, с което се задава въпрос, се нарича въпросително. Завършва с въпросителен знак.

Categories
Български език Онлайн обучение

2. БЕЛ – Четене

Здравейте, ученици!
Днес ще се запознаем с разказчето „Врабец“ от Иван Тургенев.

Categories
Математика Онлайн обучение

3. Математика 27.04

Здравейте, ученици!
Днес ще упражним умножение и деление с числото 8.
Изгледайте видеоурока и направете упражненията от учебната тетрадка и сборника.
Приятна работа!

https://www.bnt.bg/bg/a/matematika-2klas-delenie-s-chisloto-8

Образователна игра: https://bit.ly/3aICGPv

Categories
Онлайн обучение Технологии и предприемачество

4. Технологии и предприемачество 27.04

Приятна работа!