Самоподготовка

Четвъртък /07.03/

БЕЛУчебна тетрадка 2 – Писане на думи с буквосъчетание йо /стр.72/МатематикаУрок № 87 – Изваждане на числа до 20 с преминаване Учебна тетрадка №3  – Изваждане на числа до 20 с преминаване Самоподготовка Буквар – Жирафът пострада /стр.85/Трениров. упражнения и задачи – стр.112 и 113 Математика- Учебно помагало / Изваждане на числа до Прочетете още…

Самоподготовка

Сряда /06.03/

БЕЛБуквар –  /стр.85/Учебна тетрадка 2 – стр.71МатематикаУрок №86 – Изваждане на числа до 20 с преминаване УТ №2 – Изваждане на числа до 20 с преминаване   Самоподготовка Буквар – Жирафът пострада /стр.85/Трениров. упражнения и задачи – стр.108 и 109 Математика- Изваждане на числа до 20 с преминаване

Самоподготовка

Вторник /05.03/

БЕЛБуквар – Буква ь  /стр.84/Учебна тетрадка 2 – стр.70МатематикаУрок №84 – Изваждане на числа до 20 с преминаване 11-2, 11-9УТ №2 – Изваждане на числа до 20 с преминаване Самоподготовка Буквар – Омагьосаната гора/стр.84/Упражнителна тетрадка – стр.66 и 68Математика- Изваждане на числа до 20 с преминаване

Самоподготовка

Петък /01.03/

08.02 /Петък/ИУЧ БЕЛ /Искам да науча повече…/ – стр. 38, 39 /ИУЧ Математика  /Искам да науча повече…/ – стр.38,39 / СамоподготовкаБуквар – стр.83 / Приказка за щурчето/ДиктовкаМатематика –  Събиране на числата до 20 с преминаване /упр./

Самоподготовка

Четвъртък /28.02/

БЕЛ Буквар – Приказка за щурчето  /стр.83/ Математика Урок №83 – Събиране на числа до 20 с преминаване /обобщ./ УТ №2 – Събиране на числа до 20 с преминаване /обобщ./ Околен свят – Пазя се чист и здрав Самоподготовка  Буквар-Приказка за щурчето /стр.83/ Тренир. упражнения и задачи- стр.107 Математика  – Уч.помагало /Събиране на числа Прочетете още…

Самоподготовка

Сряда /27.02/

БЕЛ Буквар – Букви Щ, Я, Ю  / стр.82/ Уч. тетрадка 2 – Писане на главна ръкописна буква Ю /стр.69/ Упражн.тетрадка – Писане на главна ръкописна буква Ю Математика Урок №83 – Събиране на числа до 20 с преминаване УТ №2 – Събиране на числа до 20 с преминаване Самоподготовка  Буквар-стр.82 /Цирк/ Тренир. Прочетете още…

Самоподготовка

Вторник /26.02/

БЕЛ Буквар – Буква Ю ю  / стр.81 – упр./ Уч. тетрадка 2 – Писане на малка ръкописна буква ю /стр.68/ Упражн.тетрадка – Писане на малка ръкописна буква ю Математика Урок №82 – Събиране на числа до 20 с преминаване /6+5, 6+6/ УТ №2 – Събиране на числа до 20 с преминаване /6+5, Прочетете още…

Самоподготовка

Понеделник /25.02/

БЕЛБуквар – Буква Ю ю / стр.80/Уч. тетрадка 2 – Писане на главна ръкописна буква Щ /стр.67/Упражн.тетрадка – Писане на главна ръкописна буква Щ МатематикаУрок №81 – Събиране на числа до 20 с преминаване УТ №2 – Събиране на числа до 20 с преминаване Самоподготовка Буквар-стр.80 /Разходка/Тренир. упражнения и задачи- стр.102 и стр.103Математика  – Уч.помагало Прочетете още…