Самоподготовка

03.01 /Четвъртък/

03.01 /Четвъртък/ БЕЛ Учебна тетрадка № 2 – Писане на малка ръкописна буква г /стр.42/ Математика Учебник – Събиране и изваждане на числата до 20 без преминаване /стр.58/ Учебна тетрадка №2 – Събиране и изваждане на числата до 20 без преминаване ОС – Опознавам зимата УТ – стр.18 Самоподготовка  БЕЛ  – Буквар  Прочетете още…

Самоподготовка

20.12 /Четвъртък/

20.12 /Четвъртък/ Български език и литература Буквар – Звук и буква  Г г  Математика Учебник – Събиране и изваждане на числа до 20 без преминаване /стр.57/ Учебна тетрадка №2 – Събиране и изваждане на числа до 20 без преминаване Околен свят – Празнуваме Коледа и Нова година УТ – стр. 17 Прочетете още…

Самоподготовка

19.12 /Сряда/

19.12 /Сряда/ Български език и литература Буквар – Коледа. Нова година /стр.52 и 53/ Математика Учебник – Събираемо. Сбор/стр.56/ Учебна тетрадка №2 – Събираемо. Сбор Самоподготовка  БЕЛ  – Буквар  – да четат гладко думичките /стр.52 и 53/ Трениров. упр. и задачи  – стр. 52 /упр.8 и 9/ Математика  – Уч. помагало /Събираемо. Сбор/