Categories
Български език Онлайн обучение

1. Български език 25.05

Добро утро, ученици!

Направете утринната си гимнастика и се пригответе за час по български език.

Направете упражненията от работния лист в тетрадаката за работа в клас.

Подготвила съм ви и 3 упражнения в https://learningapps.org/

Приятна работа!

Categories
Български език Онлайн обучение

2. БЕЛ – Четене 25.05.

Четене с разбиране
Лъвът и мишката

https://bit.ly/3acYaom

Диктовка
Валежи

Чуйте текста и го запишете под диктовка.
Ако темпото е бърз, използвайте бутон пауза.

Categories
Математика Онлайн обучение

3. Математика 25.03

Добре дошли в час по математика.
Изгледайте видеоурока от уча.се и проверете можете ли сами да решите задачите.

https://ucha.se/watch/10531/vhoden-test/urok/10696

Подготвила съм ви и 3 упражнения в https://learningapps.org/

Приятна работа!

Categories
Английски език Онлайн обучение

4. Английски език 25.03

Тестове за упражнения

https://bit.ly/3bpgAmc

https://bit.ly/2JeYRSa

https://bit.ly/2WN65ES

https://bit.ly/3afqbeY

Categories
Математика Онлайн обучение

1. Математика 24.03

Здравейте, ученици!

Направете си утринната гимнастика и се пригответе за час по математика.

Презентация

За днес съм ви подготвила 3 упражнения в https://learningapps.org/ , 3 теста в https://www.shkolo.bg/ и 2 работни листа.

Приятна работа!
Решете задачите в тетрадката за работа в клас и ги изпратете за проверка.

Умножение и деление

https://quizizz.com/join/quiz/5e78d61b0ac2f1001bfe019a/start

Categories
Български език Онлайн обучение

2. Български език

Здравейте, дечица!

По български език съм ви подготвила диктовка, работни листове за съществителни имена,

тестове в https://app.shkolo.bg и в https://learningapps.org/

Приятна работа!

Чуйте текста и го запишете под диктовка. Ако темпото е прекалено бързо, използвайте бутон пауза.

Напишете упражненията в тетрадката за работа в клас.

Categories
Български език Онлайн обучение

3. БЕЛ – Четене „Първото кокиче“

Здравейте, ученици!

Чуйте разказчето на Емил Коралов „Първото кокиче“.

Емил Коралов е роден в Славотин през 1906 г.
Автор е на стихотворения, романи, повести и приказки.

Първото кокиче

Прочетете разказчето /няколко пъти/ Читанка /стр.115/.

Отговорете писмено на въпросите в тетрадката за работа в клас.

1.Кои са героите в разказа?

2. Какво пожелава бабата на своята внучка?

3. Защо заглавието на разказа е „Първото кокиче“?

4. Кой сезон идва след появата на кокичето?

Categories
Изобразително изкуство Онлайн обучение

4. Изобразително изкуство 24.03

ДОБРЕ ДОШЛИ В ЧАС ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО!

НАТЮРМОРТ

Натюрмортът е картина, на която са нарисувани предмети, съчетани и подредени по определен начин.
Това може да бъдат съдове, цветя, плодове и др.
Вашата задача е да нарисувате натюрморт с плодове. По възможност използвайте водни боички. Не бързайте! Рисувайте старателно и с вдъхновение.
Картинката ви може да стане толкова хубава, че мама да пожелае да разхубави с нея кухнята.

Categories
Български език Онлайн обучение

1. БЕЛ 23.03

Здравейте, ученици!
Нека започнем новата седмица с химна на Република България!

„Мила Родино“ е национален химн на Република България. Музиката и текста е песента „Горда Стара планина“, написана от Цветан Радославов през 1885 г.

Добре дошли в час по български език!

  1. Чуйте текста и го запишете под диктовка.
    Ако темпото е прекалено бързо, използвайте бутон пауза.

Диктовка
Синята зала

2. Определете рода и числото на съществителните имена в последното изречение.3. Решете тестовете по български език – 23.03 https://learningapps.org/myapps.php?displayfolder=1902172

4. Тест – Глагол

https://bit.ly/2WBJkUC

5. Направете упражненията в тетрадката за работа в клас.

Categories
Български език Онлайн обучение

2. БЕЛ – Четене 23.03

Здравейте, драги ми Смехурковци!


1.Нека си припомним кой е Ран Босилек.

2. Отворете си Читанката на стр. 20 и прочетете Патиланско училище.

3. Решете теста Патиланско царство.

https://bit.ly/2J4Ghfy

4. В тетрадката за работа в клас, отговорете писмено на въпросите и ми ги изпратете.

>>>Какво училище предлага да открие Данчо?

>>>С какво Патиланското училище се различава от твоето?

Поздрав най – сърдечен!
Ваш приятел вечен:
г-жа Георгиева