Състезания и конкурси

Състезание „Аз зная английски „

На 19.12.2018 г. /сряда/ ще се проведе състезание по английски език „Аз зная английски“. Съдържанието на тестовете е ​върху изучен материал към момента на провеждане на състезанието. Такса за участие – 8 лв Състезанието се провежда в училище. Тестове от минали години: http://mnogoznayko.weebly.com/10551088108010841077108810851080-1090107710891090108610741077.html

Самоподготовка

11.12 /Вторник/

11.12 /Вторник/ Български език и литература Учебна тетрадка – стр. 37 /Писане на главна  ръкописна буква С/ Упражнителна тетрадка по писане № 2  – Писане на главна  ръкописна буква С Учебник – Звук и буква З з Математика Учебник – Отсечка /стр.51/ Учебна тетрадка №2 – Отсечка Самоподготовка  БЕЛ  – Буквар  – да четат Прочетете още…

Самоподготовка

10.12 /Понеделник/

10.12 /Понеделник/ Български език и литература Буквар –  Звук и буква С с /стр.46 и 47/ Учебна тетрадка – стр. 36 /Писане на малка  ръкописна буква с/ Упражнителна тетрадка по писане № 2  – Писане на малка ръкописна буква с Математика Учебник – Числата 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, Прочетете още…

Състезания и конкурси

Конкурс за най – оригинална авторска сурвачка

Ръководството на ОУ „Георги Бенковски“ и Училищният ученически съвет обявяват Коледен конкурс за най – автентична и най – оригинална авторска сурвачка. Изработените сурвачки може да предавате до 17.12. 2018 г / вкл./. Победителите ще бъдат обявени на 18.12.2018 г.

Самоподготовка

05.12 /Сряда/

05.12 /Сряда/ Български език и литература Буквар –  Звук и буква Д д / стр.45/ Учебна тетрадка – стр. 35 /Писане на Главна ръкописна буква Д/ Упражнителна тетрадка по писане № 2  – Писане на главна ръкописна буква Д Математика Учебник – Десетица  /стр.48/ Учебна тетрадка №2 – Десетица Самоподготовка /дом.работа/ Прочетете още…

Самоподготовка

04.12 /Вторник/

04.12 /Вторник/ Български език и литература Буквар –  Звук и буква Д д / стр.44/ Учебна тетрадка – стр. 34 /Писане на малка ръкописна буква д/ Упражнителна тетрадка по писане № 2  – Писане на малка ръкописна буква д Математика Учебник – Провери можеш ли самостоятелно да решиш задачите  /стр.47/ Учебна Прочетете още…

Самоподготовка

03.12 /Понеделник/

03.12 /Понеделник/ Български език и литература Буквар – стр.43 Учебна тетрадка – стр. 33 /Писане на главна ръкописна буква Т/ Упражнителна тетрадка по писане № 2  –Писане на главна ръкописна буква Т Математика Учебник – Събиране и изваждане с числата до 10  /стр.46 обобщение/ Учебна тетрадка №1 – Събиране и изваждане Прочетете още…