Categories
Новини

Изходящо ниво по български език, математика и околен свят

Здравейте, ученици!
Тази седмица ще работите с г-жа Петкова, но аз ще качвам тестове и диктовки за упражнение.

Когато правите изходящите нива, не забравяйте:
1. Работете сами!
2. Четете внимателно условията на задачите и упражненията!
3. Не бързайте! /Бързата работа – срам за майстора/
4. Проверете внимателно теста, преди да ми го изпратите!
Сигурна съм, че ще се справите отлично.
Успех!

Изходящо ниво по математика
https://bit.ly/3dYlsjr

Изходящо ниво по български език
https://bit.ly/2LDmAg1

Изходящо ниво по околен свят
https://bit.ly/3cF3bap

Тест по БДП /Безопасност на движението по пътищата/
https://bit.ly/2WDB8m7

Тестове за упражнения

Работен лист – 24 май
https://bit.ly/3fTNXjY

Четене с разбиране
https://bit.ly/2X0HCdU

Диктовки

1.Опит за летене

2. Сред природата

3.Птичи оркестър

4. Историческа забележителност

5. Велико Търново