Categories
Математика Онлайн обучение

1. Математика 15.05

Categories
Български език Онлайн обучение

5. БЕЛ

Прочетете няколко пъти приказката „Котка със звънец“ от Ценко Цветанов.
Препишете текста вярно и красиво.

Categories
Околен Свят Онлайн обучение

3. Околен свят 15.05

Categories
Български език Онлайн обучение

2. Четене с разбиране 15.05

Изходно ниво /тест/

https://bit.ly/2WxBniB