Categories
Български език Онлайн обучение

2. Български език 13.05

Здравейте, ученици!

Отговорете писмено на гатанките от Асен Босев /упр.4/.

Чуйте текста и го запишете под диктовка. Ако темпото е бързо, използвайте бутон пауза.

Диктовка

Categories
Математика Онлайн обучение

3. Математика 13.05

Здравейте, ученици!

Направете задачките от учебното помагало
Приятна работа!

Categories
Музика Онлайн обучение

4. Музика 13.05

Чуйте песента „Лястовичка“ и я научете.

Лястовичка
Текст

Под наш’та стряха лястовичка във гнездо живей
и всяка сутрин слушам аз как чурулика пей
и всяка сутрин слушам аз как чурулика пей:
Чурулик, чурулик, чурулик чурулик чурулик.

На свойте мили мънички деца разказва тя
за въздух, за лъчи пустинни, там накрай света,
за въздух, за лъчи пустинни, там накрай света:
Чурулик, чурулик, чурулик чурулик чурулик.

Разказва им, че там, на юг, тече реката Нил
и в нея тя веднъж видяла страшен крокодил
и в нея тя веднъж видяла страшен крокодил:
Чурулик, чурулик, чурулик чурулик чурулик.