Categories
Български език Онлайн обучение

2. БЕЛ – Четене 05.05

Здравейте, ученици! Днес ще се запознаем с приказката „Маймуни на път“ от Джани Родари.
Кой е Джани Родари?

Прочетете няколко пъти приказката и отговорете писмено на въпросите?

  1. Кои са героите в приказката?
  2. Интересно ли е било пътуването на маймуните?
  3. Защо маймуните решили да прътуват?
  4. Какво виждат маймуните при всяко свое пътуване?
Categories
Английски език Онлайн обучение

3. Английски език 2 В клас 05.05

Здравейте, ученици!
Напишете новите думи в тетрадка – речник, по 3 реда в тетрадката за упражнение и от учебника стр.75, упр.3.
Приятна работа!

Categories
Математика Онлайн обучение

4. Математика 05.05

Здравейте, ученици!

Днес ще си припомним таблицата за деление и ще направим упражненията от учебника и учебника терадка.

Categories
Изобразително изкуство Онлайн обучение

5. Изобразително изкуство 05.05

Здравейте, ученици!

Categories
Английски език Онлайн обучение

Английски език 2 а и 2 б клас

Здравейте, ученици!

Напишете в тетрадката за работа в клас упражненията. Препишете думите в тетрадка-речник и по 3 реда в тетрадката за упражнения.
Направете родословно дърво /учебник – стр.65/
Приятна работа!

Categories
Български език Онлайн обучение

3. БЕЛ -Четене

Квакащата пощенска кутия

Здравейте, ученици!
Препишете част от приказката и нарисувайте подходяща илюстрация.
Приятна работа!

Categories
Онлайн обучение Технологии и предприемачество

4. Технологии и предприемачество 04.03

Проект – Таблица за умножение
Направете своя таблица за умножение. Нарисувайте я и я украсете!
Приятна работа!