Categories
Български език Онлайн обучение

1. Български език 06.04

Здравейте, ученици!
Чуйте текста и го запишете под диктовка. Ако темпото е прекалено бързо, използвайте бутон пауза.
Извадете съществителните имена и определете рода и числото им.

Categories
Български език Онлайн обучение

2. БЕЛ – Четене 06.04

Здравейте, ученици!
Лазаровден, Връбница и Великден са едни от
най – хубавите пролетни празници.
Изгледайте презентацията и научете повече.

Днес ще се запознаем с разказчето „Върбови клонки“ от Ангел Каралийчев.
Прочетете текста /няколко пъти/ и отговорете писмено на въпросите.

  1. Кога и къде става случката, която разказва Ангел Каралийчев?
  2. Защо децата събират върбови клонки?
  3. Защо бабата донася върбово клонче в дома си?
Categories
Математика Онлайн обучение

3. Математика 06.04

Здравейте, ученици!

Направете упражненията от учебната тетрадка и учебното помагало.

Categories
Онлайн обучение Технологии и предприемачество

4. Технологии и предприемачество 06.04

Да си направим красиви сандвичи.

Categories
Английски език Онлайн обучение

5. Английски език 06.04

Skills
The months

Здравейте, ученици!
Напишете 2,3 и 4 упр. от учебника /стр.68/ в тетрадката. Напишете новите думи в тетрадката -речник и по 3 реда.

Месеците от годината
! Месеците в английския език се пишат винаги с главна буква!

month – месец
January – януари
February – февруари
March – март
April – април
May – май
June – юни
July – юли
August – август
September-септември
October – октомври
November – ноември
December – декември
Write the months of the year in your notebook.
(Напиши месеците от годината в тетрадката си.)
1.  SB p.68/ ex.1 ( У  стр.68 /упр.1
easy – лесен
remember – помня,спомням си
birthday – рожден ден
When?-  Кога?
our – наш
their – техен 
 ! Пред месеците пишем предлога  in
in June – през юни