Categories
Математика Онлайн обучение

1. Математика 01.04

Здравейте, ученици!
Днес ще се научим да намираме страна на геометрична фигура по дадена обиколка.