Categories
Математика Онлайн обучение

1. Математика 24.03

Здравейте, ученици!

Направете си утринната гимнастика и се пригответе за час по математика.

Презентация

За днес съм ви подготвила 3 упражнения в https://learningapps.org/ , 3 теста в https://www.shkolo.bg/ и 2 работни листа.

Приятна работа!
Решете задачите в тетрадката за работа в клас и ги изпратете за проверка.

Умножение и деление

https://quizizz.com/join/quiz/5e78d61b0ac2f1001bfe019a/start

Categories
Български език Онлайн обучение

2. Български език

Здравейте, дечица!

По български език съм ви подготвила диктовка, работни листове за съществителни имена,

тестове в https://app.shkolo.bg и в https://learningapps.org/

Приятна работа!

Чуйте текста и го запишете под диктовка. Ако темпото е прекалено бързо, използвайте бутон пауза.

Напишете упражненията в тетрадката за работа в клас.

Categories
Български език Онлайн обучение

3. БЕЛ – Четене „Първото кокиче“

Здравейте, ученици!

Чуйте разказчето на Емил Коралов „Първото кокиче“.

Емил Коралов е роден в Славотин през 1906 г.
Автор е на стихотворения, романи, повести и приказки.

Първото кокиче

Прочетете разказчето /няколко пъти/ Читанка /стр.115/.

Отговорете писмено на въпросите в тетрадката за работа в клас.

1.Кои са героите в разказа?

2. Какво пожелава бабата на своята внучка?

3. Защо заглавието на разказа е „Първото кокиче“?

4. Кой сезон идва след появата на кокичето?

Categories
Изобразително изкуство Онлайн обучение

4. Изобразително изкуство 24.03

ДОБРЕ ДОШЛИ В ЧАС ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО!

НАТЮРМОРТ

Натюрмортът е картина, на която са нарисувани предмети, съчетани и подредени по определен начин.
Това може да бъдат съдове, цветя, плодове и др.
Вашата задача е да нарисувате натюрморт с плодове. По възможност използвайте водни боички. Не бързайте! Рисувайте старателно и с вдъхновение.
Картинката ви може да стане толкова хубава, че мама да пожелае да разхубави с нея кухнята.