Categories
Английски език Онлайн обучение

Английски език

Тест /по избор/

Categories
Музика Онлайн обучение

4. Музика 20.03

  1. Чуйте песента „Чай от билки“ и я нарисувайте.

Чуйте песента „Знамето ни е трицветно“ и отговорете на въпросите.

Какво е настроението на песента „Знамето ни е трицветно“?
– маршово
– приспивно
– танцувално
– валсово

Какви чувства преди предизвиква тя у вас?

Categories
Български език Онлайн обучение

1. БЕЛ – Четене 20.03

Добро утро, ученици!

Пролетта носи промяна, нови надежди, нови стремежи и нови успехи.

Честита първа пролет!

Направи си утринната гимнастика и се приготви за час.

Припомни си народната приказка „Вълкът и свраката“.
/от учебника по Български език – стр. 108/.
Следвай примерния план от страница 109 и направи писмен преразказ.
Не забравяй!
За да направиш преразказ трябва:
– да прочетеш внимателно текста /няколко пъти/;
– да съставиш план;
– да предадеш съдържанието точно и последователно;
– да не измисляш нови случки и да не добавяш нови герой;
– изполваш думи на автора;
– преразказваш думите на героите;
– преразказваш със свои думи.

Приятна работа!


Чуйте текста и го запишете под диктовка.
Ако темпото е прекалено бързо, използвайте бутон пауза.

Диктовка
Странният дом

Categories
Математика Онлайн обучение

2. Математика 20.03

Добре дошли в час по математика!
Изгледайте видеоурока за текстови задачи.

Решете текстовите задачи.

Categories
Околен Свят Онлайн обучение

3. Околен свят 20.03

Добре дошли в час по околен свят!

Изгледайте видеоурока от академико и решeте теста.

Тема : Природата и грижите за нея