Categories
Околен Свят Онлайн обучение

1. Околен свят 19.03

Здравейте, скъпи ученици!
Ден четвърти от нашия необикновен училищен живот.

Нека да започнем деня с гимнастика, а после продължаваме с часa по околен свят.

Да си припомним какво знаем за растенията във
видео урока.

Отворете си учебника по околен свят на стр.32 и 33. Припомнете си наученото и решете тестовете.

https://forms.gle/4uqcgMV6BxFem6YG7

https://ucha.se/testove/2224/razvitie-na-rasteniyata/urok/11563

Допълнителен тест /по желание/

Categories
Онлайн обучение ФВС

2. Физическо възпитание и спорт 19.03

Скъпи ученици,
Както всички знаем, за да бъдем здрави, трябва да се храним здравословно и да спортуваме. Отворете прозореца да влезе чист въздух и слънчевите лъчи да ви кажат „Здравей!“.

Продължаваме с по – интензивни упражнения.

Categories
Български език Онлайн обучение

3. Български език 19.03

Глагол
Да си припомним какво е глагол?

Изгледайте видеоурока от academico.

Отворете тетрадката за работа в клас и направете упражненията от работните листове. Сигурна съм, че ще се справите отлично!

Диктовка
На кино
Изслушайте внимателно текста и го запишете под диктовка. Ако темпото е прекалено бързо, използвайте паузата.

Упражнение /по избор/
https://learningapps.org/3255922

За по – добър краснопис /по избор/

Categories
Български език Онлайн обучение

4. Четене – 19.03

Здравейте, ученици!

Днес предлагам да прочетете разказчето на Дора Габе „Баба“ от читанката /стр.76/, а след това ще споделите какви мисли събужда то у вас.

Отговори писмено на въпросите от Читанката /стр.77/.

За тези, които искат да четат повече
Прочетете приказката на Братя Грим „Братче и сестриче“ и попълнете въпросника в книговище.

Приказка

http://www.zaigravka.bg/prikazki.php?h=bratche-i-sestriche

Книговище

https://www.knigovishte.bg/user/quiz?id=740

Categories
Математика Онлайн обучение

5. Математика 19.03

1.Упражнение: https://learningapps.org/1536337
/по желание/

2.Тест /Разместително и съдружително свойство на събирането/ : https://forms.gle/9rudczSVSokbfNVFA

3. Допълнителени лист /по избор/