Categories
Български език Онлайн обучение

1. Български език и литература 18.03

Здравейте, скъпи ученици!!
Да направим гимнастика преди уроците.
Увеличете звука и се раздвижете.

Бях ви поставила за задача да прочетете разказчето на Кирил Гривек „Тюленчето“ /от Читанката – стр.78/.
Сигурна съм, че сте я изпълнили.

Кой е Кирил Гривек?

Тест „Тюленчето“ Кирил Гривек

https://forms.gle/UuZEsuGUUJxYkusH6

Изслушайте внимателно текста и го запишете под диктовка. Ако темпото е прекалено бързо, използвайте паузата.

Образувайте изречения от разбърканите думи.

https://pretvoritel.com/unscramble-the-sentence/

Допълнителен лист /по желание/

Categories
Математика Онлайн обучение

2. Математика 18.03

Изгледайте видеото от ucha.se и направете теста.

https://ucha.se/watch/7231/deystvie-umnozhenie-mnozhiteli-proizvedenie/urok/10745

Teст