Categories
Български език Онлайн обучение

Български език 17.03.2020 г.

Видове съществителни имена. Упражнение

  1. Изгледайте видеото от academico.
  1. Прочетете текста и отговорете на въпросите в „живия“ лист.

2. Изслушайте внимателно текста и го запишете под диктовка. Ако темпото е прекалено бързо, използвайте паузата.

Правописен речник:

https://slovored.com/pravopisen-rechnik/

 

3. Решете и изпратете теста за проверка.

https://docs.google.com/forms/d/1vziiz78_sCJFjyksVtRDgwee0k–rsd9b5CMPZklt5M/edit

4. Предлагам да прочетете разказчето на Кирил Гривек „Тюленчето“ от Читанката – стр.78, а утре ще споделите какви мисли и чувства събуди то у вас.


Categories
Математика Онлайн обучение

МАТЕМАТИКА 16.03.2020 г.

  1. Изгледайте видеоклипа от academico.

2. Решете и изпратете теста за проверка.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSes2kbhaUmJ3MYtOj5sGn9p6g0d8Tcehxj60Buu5h1HZk6PIQ/viewform

3. Умножение и деление с числата 2, 5 и 10

Решете задачите в тетрадката за работа в клас и изпратете за проверка.