Categories
Български език Новини Онлайн обучение

Български език 16.03.2020г.

Съществително име. Упражнение

1.Изгледайте видеото на academico.

2.В тетрадката за работа в клас направете упражн. 3, 4 и 5

3.Направете теста за съществ. име в shkolo.bg

Изслушайте внимателно текста и го запишете под диктовка.

ЧЕТЕНЕ С РАЗБИРАНЕ

ПОПЪЛНЕТЕ РАБОТНИЯ ЛИСТ


Тест по английски език

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBKzQbPHzteN_j0ZI-sb5VHRHxUifbErZRG9k7uXfW5gPEjQ/viewform?c=0&w=1