Седмична програма

Понеделник
1.Български език и литература
2.Български език и литература
3.Математика
4.Изобразително изкуство
5.Изобразително изкуство
Вторник
1.Български език и литература
2.Български език и литература
3.Математика
4.Музика
5.Час на класа
Сряда
1.Физическо възпитание и спорт
2.Български език и литература
3.Български език и литература
4.Математика
Четвъртък
1.Математика
2.Български език и литература
3.Околен свят
4.Технологии и предприемачество
5.Музика
Петък
1.Физическо възпитание и спорт
2.ИУЧ Български език и литература
3.ИУЧ Български език и литература
4.ИУЧ Математика
Разписание на часовете:
1 ч.   8.20 – 8.55
2 ч.   9.05 – 9.40
3 ч.  10.05 – 10.40
4 ч.  10.50 – 11.25
5 ч.  11.35 – 12.10

Английски език
Сряда – 12:30 – 13:00 ч.
Петък – 12:30 – 13:00 ч.
ФУЧ
Айкидо – Понеделник
Вокална група – Четвъртък /12:30 -13:05 ч./
Танци – Петък /15:20 – 15:55 ч./

Ден за среща и консултации с родители –  Петък от 11.35 – 12.20 ч.