Самоподготовка

04.10 /Четвъртък/

04.10 /Четвъртък/ Български език и литература Буквар – стр.12 Математика Учебник – стр.14 /Число 3, цифра 3/ Учебна тетрадка №1 – стр.13 Околен свят Разказвам за своя ден / Учебник – стр.10,11/ УТ- стр.7 Дом.работа БЕЛ – Тренировъчни упражнения и Прочетете още…

Самоподготовка

03.10 /Сряда/

03.10 /Сряда/ Български език и литература Буквар – стр.11 / Дума.Сричка/, Учебна тетрадка №1 Предбуквен етап  – стр.13 и стр.14 Математика Учебник – стр.13 /Събиране. Изваждане. Знак + и  знак –/ Учебна тетрадка №1 – стр.12 Дом.работа БЕЛ – Тренировъчни упражнения Прочетете още…

Самоподготовка

02.10 /Вторник/

02.10 /Вторник/ Български език и литература Буквар – стр.10 / Сричка/, Учебна тетрадка №1 Предбуквен етап  – стр.12 /Писане на полукръгче/ Математика Учебник – стр.12 /Число 2.Цифра 2/ Учебна тетрадка №1 – стр.11 Дом.работа БЕЛ – Упражнителна тетрадка /стр. 9/ Прочетете още…

Самоподготовка

01.10 /Понеделник/

01.10 /Понеделник/ Български език и литература Буквар – стр.9 / Дума/, Учебна тетрадка №1 Предбуквен етап  – стр.11 /Писане на кръгче/ Математика Учебник – стр.11 /Число 1.Цифра 1/ Учебна тетрадка №1 – стр.10 Дом.работа БЕЛ – Упражнителна тетрадка /стр. 8/ Прочетете още…

Самоподготовка

27.09 /Четвъртък/

27.09 /Четвъртък/ Български език и литература Писане на ченгелче – Учебна тетрадка №1 Предбуквен етап /стр.9/ Упражнителна тетрадка по писане №1 – Писане на ченгелче Математика Учебник – Диагностика /стр.10/ Учебна тетрадка №1- Диагностика, входно ниво /стр.8 или стр.9/ Околен Прочетете още…

Самоподготовка

26.09 /Сряда/

26.09 /Сряда/ Български език и литература Буквар – Изречение. Въпросителен знак. Удивителен знак. /стр.8/ Писане на луличка – Учебна тетрадка №1 Предбуквен етап /стр.8/ Математика Учебник – Сравняване /стр.9/ Учебна тетрадка №1- Сравняване /стр.7/ Дом.работа БЕЛ – Тренировъчни упр. и Прочетете още…

Самоподготовка

25.09 /Вторник/

25.09 /Вторник/ Български език и литература Буквар – Изречение. Главна буква. Точка /стр.7/ Писане на право бастунче и писане на изучени елементи – Учебна тетрадка №1 /Предбуквен етап/ Математика Учебник – Групиране /стр.8/ Учебна тетрадка №1- Групиране /стр.6/ Дом.работа БЕЛ – Прочетете още…

Самоподготовка

21.09 Петък

Български език ИУЧ Искам да науча повече по български език и литература /На училище/ Математика ИУЧ Искам да науча повече по математика / Подреждане, групиране/ Домашна работа БЕЛ – Работен лист Математика – Работен лист

Самоподготовка

20.09 /Четвъртък/

Български език Буквар /Текст/ Математика Учебник, Учебна тетрадка №1,  тетрадка за работа в клас Околен свят Учебник, Учебна тетрадка / Представям своето семейство/ Домашна работа БЕЛ – Тренировъчни упражнения и задачи за проверка – 1 част /Предбуквен етап/  – Текст /стр.9/ Прочетете още…