Самоподготовка

26.09 /Сряда/

26.09 /Сряда/ Български език и литература Буквар – Изречение. Въпросителен знак. Удивителен знак. /стр.8/ Писане на луличка – Учебна тетрадка №1 Предбуквен етап /стр.8/ Математика Учебник – Сравняване /стр.9/ Учебна тетрадка №1- Сравняване /стр.7/ Дом.работа БЕЛ – Тренировъчни упр. и Прочетете още…

Самоподготовка

25.09 /Вторник/

25.09 /Вторник/ Български език и литература Буквар – Изречение. Главна буква. Точка /стр.7/ Писане на право бастунче и писане на изучени елементи – Учебна тетрадка №1 /Предбуквен етап/ Математика Учебник – Групиране /стр.8/ Учебна тетрадка №1- Групиране /стр.6/ Дом.работа БЕЛ – Прочетете още…

Самоподготовка

21.09 Петък

Български език ИУЧ Искам да науча повече по български език и литература /На училище/ Математика ИУЧ Искам да науча повече по математика / Подреждане, групиране/ Домашна работа БЕЛ – Работен лист Математика – Работен лист

Самоподготовка

20.09 /Четвъртък/

Български език Буквар /Текст/ Математика Учебник, Учебна тетрадка №1,  тетрадка за работа в клас Околен свят Учебник, Учебна тетрадка / Представям своето семейство/ Домашна работа БЕЛ – Тренировъчни упражнения и задачи за проверка – 1 част /Предбуквен етап/  – Текст /стр.9/ Прочетете още…

Новини

Важно!

Уважаеми родители, Часовете по английски език ще се провеждат в сряда и петък от 12:30 до 13:00 ч. /от 03. октомври/, а часовете по спортни дейности /допълнителен час по физическо възпитание и спорт/ всеки вторник от 14:40 ч.

Самоподготовка

19.09 /Сряда/

Български език Буквар, Тетрaдка по български език №1  /Предбуквен етап/, Упражнителна тетрадка по писане за първи клас 1, тетрадка за работа в клас В училище с приятели. Писане на обърнато бастунче. Математика Учебник, Учебна тетрадка №1,  тетрадка за работа в Прочетете още…

Самоподготовка

18.09 Вторник

Български език Буквар, Тетрдка №1, тетрадка за работа в клас Първи ден в училище. Рисуване. Писане на прави линии. Математика  Учебник, Учебна тетрадка №1,  тетрадка за работа в клас  Горе, долу. Ляво, дясно. Пред, зад.  Час на класа – В страната Прочетете още…